Met een nieuwe factsheet Fietsen en de Leisure Leefstijlen koppelen we kennis over de recreatieve fietser met vrijetijdsmotieven van fietsers. Het model van de Leisure Leefstijlen deelt Nederlanders in zeven groepen (kleuren) in. Gekeken is naar fietsgedrag binnen de zeven leefstijlgroepen. Zo hebben Harmoniezoekers veel behoefte aan bankjes en picknickplaatsen. Gebruiken Plezierzoekers weinig routebeschrijvingen, en stappen Verbindingszoekers graag af om iets te bezoeken.

Vertegenwoordiging binnen bepaalde leefstijl

Ook maakt de factsheet duidelijk hoe de vertegenwoordiging is van verschillende groepen binnen een bepaalde leefstijl. Bijvoorbeeld: LF-routes zijn populairder dan gemiddeld bij Stijlzoekers; 19% van de LF-gebruikers is een Stijlzoeker, terwijl 16% van de Nederlanders tot deze groep behoort. Avontuurzoekers kiezen relatief vaak voor een trektocht; 17% van de trektochtfietsers heeft deze leefstijl, terwijl 11% van Nederlanders Avontuurzoeker is.

Voorbereiding op fietsseizoen

Nuttige informatie die handvatten geeft voor gerichte productontwikkeling of het bepalen van een marketingstrategie. Met name organisaties die bezig zijn met bestemmingsmanagement zoals DMO’s zullen vast snel met de informatie aan de slag gaan. Een mooie voorbereiding op het fietsseizoen 2023.

> Download factsheet Fietsen en de Leisure Leefstijlen

> Lees persbericht

Vergelijkbare berichten