Om inzichten te delen en verruimen organiseerden we op 5 december 2022 een themabijeenkomst rondom fietsen in de natuur. Aanwezig waren verder ANWB, Fietsersbond, NTFU, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Unie van Waterschappen. Te gast op het hoofdkantoor van Natuurmonumenten spraken we over de mogelijkheden die elkaar versterken als het gaat om natuurontwikkeling en duurzame recreatie (wandelen en fietsen), ook in het kader van maatschappelijk opgaven.  

Drukte op het fietspad

De natuurbeherende organisaties worstelen met de vraag wat te doen met de drukte op de fietspaden. Het is continu balanceren tussen beschermen en beleven. Het is daarom zaak  om bij de nieuwe grote bouwlocaties ook genoeg recreatiegroen te ontwikkelen, om daarmee de druk op de bestaande natuurgebieden te verminderen. Ook de organisaties die zich inzetten voor de fiets zien dit bij stads- en gebiedsontwikkelingen terug. Er is nog te vaak onvoldoende oog voor voldoende en goed toegankelijke natuur en landschap dichtbij huis.

Balans tussen beschermen en beleven

Om drukte te spreiden en om te voorkomen dat we met z’n allen in de file naar dezelfde bestemmingen blijven gaan moet hier verandering in komen. Zo wordt actief, ongemotoriseerd recreatieverkeer gestimuleerd. Het is daarom relevant om in natuurgebieden en het landelijk gebied samen met natuurorganisaties en waterschappen specifieke wandel- en fietsinfrastructuur verder te ontwikkelen, en te zoeken naar de balans tussen beschermen en beleven. 

We kunnen concluderen dat er veel parallelle belangen zijn. Samen kunnen we nog veel winst boeken in overgangsgebieden en het landelijk gebied, en het bereikbaar maken hiervan. Een goed vertrekpunt voor versterking van de samenwerking.

Vergelijkbare berichten