Op dinsdag 21 juni konden wij onze relaties na ruim twee jaar weer eens in levende lijve ontmoeten. Met vertegenwoordiging van de vier routevormen fietsen, wandelen, mountainbiken en paardrijden deelden we kennis met zo’n veertig netwerkrelaties. 

We werden hartelijk welkom geheten in Barneveld op de prachtige locatie Kasteel de Schaffelaar. Onze gastheer Han van den Heuvel, regisseur van Routebureau Veluwe, gaf met deze film een inkijkje in wat de Veluwe voor prachtige routes te bieden heeft en hoe deze tot stand zijn gekomen.

Het belang van de Routedatabank
Vervolgens gaf Cindy Gelderman namens Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd haar visie op en analyse van het gebruik van de Routedatabank. Uit het onderzoek in opdracht van Wandelnet en Fietsplatform kwam naar voren dat de Routedatabank nu al veel tevreden gebruikers kent, die de verschillende routedata gebruiken voor beheer en planontwikkeling. Verder ook dat er verbeterpunten zijn.

Toen was het woord aan de aanwezigen via een poll. Daarbij bleek het belang van uniforme kwaliteit van data en landelijke dekking. Ook werd duidelijk dat we de diverse mogelijkheden voor ontsluiting en informatie over beschikbaarheid en werking van de Routedatabank nog beter voor het voetlicht mogen brengen. Waardevolle input waar we dit najaar mee aan de slag gaan.

Het landschap toegankelijk houden voor recreatie
Frank Hart, belangenbehartiger bij Wandelnet, hield een pleidooi voor een toegankelijker landschap voor recreanten en nam ons mee in een kaartanalyse van het Marskramerpad. Op deze interactieve kaart is dit Lange Afstands Wandelpad in de context van de verschillende Nederlandse landschappen gezet. Daarbij is in beeld gebracht waar de belangrijkste barrières en knelpunten in de route zitten. Kaartanalyse biedt aanknopingspunten om gericht te werken aan kwaliteitsverbetering op de gehele route.

Workshops
Na dit eerste plenaire deel van het programma splitsten we op in twee parallelle sessies. Bij de workshop De recreatieve gereedschapskist van het Fietsplatform en de ANWB inventariseerden we gereedschappen en instrumenten om de kwaliteit van recreatieve fietsmogelijkheden te verbeteren, evenals ervaringen daarmee. Dit vanuit het idee dat er niet één oplossing is. Fietsplatform werkt met ANWB in de werkgroep recreatieve routes van Tour de Force toe naar een brede stakeholdersbijeenkomst over dit onderwerp op 31 oktober.

Namens Wandelnet benadrukte vrijwilliger Frans Meijdam in de sessie Markeren kun je leren het belang van het vele werk dat vrijwilligers in Nederland achter de schermen doen. Zo houden ze de kwaliteit van onze routenetwerken hoog. Voor meer ervaringen van vrijwilligers nodigen we je uit te kijken hoe Albert-Jan en Nanny te werk gaan.

Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2022
De middag werd afgesloten door Eric Nijland die namens het Fietsplatform de sterrentoekenning deed vanuit de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2022. De monitor is dit jaar verbreed, waarbij het onderzoek nadrukkelijker kijkt naar infrastructuur en ontsluiting van het routeaanbod. Zaken die fietsers zwaar wegen in hun oordeel van wat aantrekkelijk en veilig is. De provincies Friesland, Drenthe, Noord-Brabant en Zeeland scoorden het hoogst en ontvingen elk 4,5 van de 5 sterren.

Bij de borrel praatten we na, werden oude contacten aangehaald en nieuwe contacten gelegd. Wij kijken terug op een geslaagde middag. 

Vergelijkbare berichten