Sterrentoekenning Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2022

Nederland is en blijft een fietsland. In 2021 maakten Nederlanders in totaal circa 700 miljoen recreatieve fietstochten: lange of korte tochtjes, en zowel vanaf huis als tijdens de vakantie. De fietsmogelijkheden zijn groot, maar de kwaliteit van het recreatieve aanbod verschilt per provincie. In de Kwaliteitsmonitor brengt het Fietsplatform de verschillen in kaart en beloont provincies met een aantal sterren. Friesland, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant scoren dit jaar met 4½ ster het hoogst. De maximale 5 sterren is weer een status om naar toe te groeien.

Nieuwe opzet
De Kwaliteitsmonitor is vernieuwd en heeft een bredere scope gekregen. Fietsplatform directeur Eric Nijland: “De monitor richt zich niet meer alleen op de fietsroutenetwerken. We kijken ook naar de recreatieve fietsmogelijkheden in het algemeen. Het onderzoek zoomt nadrukkelijker in op de infrastructuur en ontsluiting van het routeaanbod. En naar keuzes die zijn gemaakt om veilig en aantrekkelijk te kunnen fietsen. Ook het waardeoordeel van de fietser weegt zwaarder mee. Recente resultaten van het ANWB publieksonderzoek recreatief fietsen vormen hiervoor belangrijke input. Dit is aangevuld met publieksonderzoek naar de waardering van de routenetwerken. Data van de Fietsersbond geeft input over de kwaliteit van de infrastructuur.”

Gewijzigd sterrenlandschap
Friesland, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant gaan met 4½ ster aan kop. Gevolgd door Groningen, Utrecht en Limburg met 4 sterren. Flevoland ontvangt 3½ ster. De gewijzigde opzet maakt dat het sterrenlandschap opnieuw is ingericht en dat het groeien naar 5 sterren weer een nieuwe uitdaging vormt. Op onderdelen zijn wel 5 sterren behaald, met name qua organisatie en beleid. Dat is ook wat de monitor wil bereiken: provincies inzicht geven in wat goed gaat én waar mogelijkheden tot verbetering liggen.

Ruimte voor verbetering
Winst is er vooral te behalen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, met respectievelijk 3 en 2½ ster, al zijn er grote regionale verschillen. Extra investeringen in de fietsmogelijkheden zullen nodig zijn. Eric Nijland: “Het mes snijdt daarbij aan meerdere kanten. Investeren in goede recreatieve voorzieningen draagt bij aan een prettige leef- en verblijfsomgeving. Hoe belangrijk het is om te kunnen ontspannen en bewegen in de buitenlucht hebben we afgelopen twee jaar gezien. Investeringen verdienen zich ook terug. Nederlanders geven jaarlijks in totaal circa 3 miljard euro uit aan recreatief fietsen en fietsvakanties in eigen land. Ongeveer de helft ervan wordt onderweg in de regio gespendeerd.”

Over de Kwaliteitsmonitor
Het Fietsplatform, het landelijke kennis- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen, voert de Kwaliteitsmonitor al uit sinds 2012. Dit jaar zijn tien provincies beoordeeld op basis van vier categorieën. Overijssel en Gelderland hebben niet deelgenomen. Het landelijk onderzoek blijkt effectief te zijn voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering van het recreatieve fietsaanbod. De timing nu in aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 maakt dat nieuwe colleges straks ook echt met verbeterpunten aan de slag kunnen.

Bekijk de samenvattende overzichtstabel met resultaten

Aanvulling: Bekijk het complete rapport (verschenen dec 2022)

Vergelijkbare berichten