Provincie Zuid-Holland wil bewegen en recreatie dicht bij huis stimuleren en verankeren binnen de omvangrijke woningbouwopgave. Om de kennis en visies over dit onderwerp te clusteren organiseerde de provincie de inspiratiesessie beweegvriendelijk Zuid-Holland.

Vanuit het Fietsplatform hebben we onder meer het belang van routerecreatie benadrukt. Op dit moment staat de kwaliteit van routenetwerken in Zuid-Holland onder druk. We pleiten naar de toekomst toe voor meer provinciale coördinatie op dit punt.

Gedeputeerde Anne Koning heette de aanwezigen welkom. Na een sterke inleiding door Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noël van Dooren gingen de aanwezigen de inhoud in. Onderzoekers van Mulier instituut, Kennisplatform CROW en Molster deelden via een interactieve sessie waar de provincie nu staat qua beweeglijkheid. Net als in andere provincies bewegen veel mensen nog onvoldoende.

In twee workshoprondes ‘Dromen’ en ‘Dromen verwezenlijken’ gingen de aanwezigen aan de slag. Hoe zie je Zuid-Holland in 2024 en in 2040? En vervolgens: Wat is er nodig om het droombeeld te kunnen verwezenlijken? Aan het eind pitchte elke groep het droombeeld. Dat fietsen in menig droombeeld een plek heeft zal niemand verbazen. 

Vergelijkbare berichten