Het recent verschenen Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) belicht uitgebreid de vrijetijdsbesteding buitenshuis van Nederlanders. Het blijkt dat zij deze vrije tijd actief en gevarieerd invullen. Het NVTO – opvolger van het eerdere ContinuVrijetijdsonderzoek CVTO – kijkt naar de participatiegraad, meest ondernomen activiteiten en bestedingspatronen. Het rapport van het NVTO geeft vooral inzichten in de activiteitenclusters. Het grootste cluster is, met ruim de helft (52%) van alle activiteiten, het cluster ‘Routegebonden activiteiten’. Daarbinnen is fietsen – na wandelen – de meest uitgevoerde activiteit in Nederland.

In het NVTO is de uithuizige vrijetijdsmarkt als volgt gedefinieerd: ‘Alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten, maar vanuit de eigen woning in Nederland met een minimale duur van één uur (inclusief eventuele reistijd)’. Activiteiten tijdens een vakantie in Nederland en vrijetijdsactiviteiten in het buitenland zijn niet meegenomen.

In totaal maakten Nederlanders in 2022/2023 zo’n 250 miljoen fietstochten vanaf het huisadres. Dit is dus exclusief fietstochten tijdens de vakantie en fietstochten in het buitenland. Ten opzichte van 2018 is het aantal fietstochten met ruim 60% gestegen. Zes op de tien (58%) Nederlanders (18+) ondernamen wel eens een recreatieve fietstocht van een uur of langer.

De cijfers laten zien dat investeren in recreatieve fietsmogelijkheden loont. Het betaalt zich niet alleen economisch gezien terug, maar ook zeker maatschappelijk. Fietsen is goed voor de gezondheid en de leefomgeving. Om het (recreatieve) fietsen veilig en aantrekkelijk te houden is echter nu actie nodig. Recente CBS-cijfers benadrukken de urgentie: voor het vierde jaar op een rij een hoog aantal fietsdoden. Wat er moet geburen lees je in onze actieagenda: 16 concrete punten om samen mee aan de slag te gaan om het fietsen veilig en aantrekkelijk te houden. 

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten   

Tussen november 2022 en november 2023 ondernamen Nederlanders in totaal 2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten. Zo’n 34% daarvan betreft wandelen (811 miljoen activiteiten). Fietsen staat op nummer twee, met 250 miljoen activiteiten (10%). Derde in de top 10 is uit eten gaan, met 219 miljoen activiteiten (9%). Specifiek kijkend naar de activiteit fietstocht, is te zien dat deze in de provincies Drenthe en Gelderland vaker worden ondernomen dan gemiddeld in Nederland.

Driekwart van de vrijetijdsactiviteiten vindt in de eigen gemeente plaats. De auto is daarbij nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel (26%), gevolgd door de fiets (15%), te voet (11%) en het openbaar vervoer (5%).  

De uitgaven van Nederlanders aan routegebonden activiteiten in 2022/2023 lag totaal op zo’n 8,6 miljard euro.

Vergelijkbare berichten