Uit CBS-cijfers blijkt dat voor het vierde jaar op rij meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto’s (194) omkwamen in het verkeer. Een zeer zorgelijke ontwikkeling volgens het Fietsplatform. Er is werk aan de winkel om het fietsen veilig en aantrekkelijk te houden. In ons toekomstperspectief en bijbehorende actieagenda gaven we al een inkijk op het recreatieve fietsen. De cijfers van het CBS benadrukken nog maar eens de urgentie.

4 op de 10 fietsdoden door botsing met auto

Van 2019 tot en met 2023 overleden 1.199 fietsers door een verkeersongeval. Van hen kwam 42 procent om door een aanrijding met een personen- of bestelauto. Volgens Marina van Dijk, Fietsplatform ligt een groot deel van de oplossing bij het wegnemen van knelpunten door menging met gemotoriseerd verkeer. “Zorg dat fietsers veilig kunnen fietsen, bijvoorbeeld door op gevaarlijke kruispunten tunnels aan te leggen, en door de snelheid te verlagen – ook op plekken waar de weg gedeeld wordt.” Niet alleen op gemengde wegen, maar ook op de fietspaden zijn de snelheidsverschillen groter geworden. We maken met steeds meer mensen gebruik van het aanbod paden en wegen, en ook de diversiteit neemt toe. “De infrastructuur is hier onvoldoende in meegegroeid.”

“Auto’s worden steeds breder en zwaarder. Daar waar de fietser de weg kruist of deelt met gemotoriseerd verkeer, komt de fietser in de verdrukking. Onze fietsinfrastructuur is niet meegegroeid met deze ontwikkeling. En de fietser betaalt nu een onmenselijke prijs.”

Marina van Dijk, belangen en beleidsbeïnvloeding

Gebrekkige infrastructuur

Uit de cijfers blijkt dat 32 procent van de fietsers om het leven kwam zónder botsing. Ze kwamen bijvoorbeeld ongelukkig ten val. Van de verongelukte fietsers van 75 jaar of ouder was er bij 38 procent geen sprake van een botsing. “We fietsen steeds verder en langer door tot op hogere leeftijd. Hier kunnen we snel resultaat boeken: verwijder onnodige paaltjes en vul scheuren en kuilen in het wegdek. En, maak haakse bochten rond, bijvoorbeeld door bij bestaande splitsingen of bochten een driehoekje van verharding toe te voegen. Tot slot, maak alle bermen levend en vergevend: voorzie de bermen van een gedeeltelijk befietsbare groenstrook. Dat wil zeggen dat de berm vlak aansluit op het wegdek en er ruimte is voor foutcorrectie. Komt de fietser in de berm, door een stuurfout of uitwijkactie, dan kan er terug gestuurd worden naar het pad – en wordt een val voorkomen.

“In de berichtgeving ligt de nadruk op hoe we de impact van een ongeval kunnen minimaliseren, terwijl de discussie zeker ook zou moeten gaan over hoe we het kunnen voorkómen. We wijzen naar het slachtoffer in plaats van naar de oorzaak. Om het aantal fietsslachtoffers terug te dringen moeten we investeren in het veiliger maken van onze fietsinfrastructuur.”

Marina van Dijk, belangen en beleidsbeïnvloeding
Een levende en vergevende berm: veilig en aantrekkelijk
Persbericht CBS: 684 verkeersdoden in 2023 : Aantal fietsdoden wederom hoog: paden en wegen moeten veiliger

Vergelijkbare berichten