Op de Zuiderzeeboulevard passeren fietsers (waaronder die van de LF Zuiderzeeroute), inwoners en bezoekers van Harderwijk de komende weken 10 kleurrijke kunstwerken. De kunstwerken verbeelden 10 toekomstdromen die voortkomen uit 342 ideeën van o.a fietsers, wandelaars, ondernemers en natuurliefhebbers als antwoord op de vraag: hoe zien jullie de toekomst van de Randmeren? Fietsplatform was samen met ANWB en Wandelnet in Harderwijk om de tentoonstelling te openen. De tentoonstelling nodigt anderen uit om te stemmen op wat zij belangrijk vinden voor dit bijzondere watergebied.

De tentoonstelling is onderdeel van een anderhalf jaar durend participatieproject van de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, waarin 15 gemeenten werken aan een toekomstvisie voor de meren vanaf het nieuwe Reevemeer tot het Gooimeer.

De bestuurlijke inbreng van Wilco Mazier, wethouder in Harderwijk ging over de noodzaak om weer opnieuw naar de toekomst te kijken, met meer inwoners in de regio die een recreatiebehoefte hebben. “Er is doorontwikkeling nodig en ik ben blij met dit initiatief om ideeën op te halen en inbreng uit het gebied te gebruiken voor verbeteringen in de ‘gouden rand’ langs de Randmeren.”

De 10 beelden die de tentoonstelling vormen, zijn een artistieke vertaling van 342 ideeën die tijdens 7 interactieve Randmeren Sessies zijn ingebracht. Deze variëren van het mooier maken van de dijken en het stimuleren van meer pop-up-activiteiten tot spelenderwijs leren over de natuur.

Frank Hart van Wandelnet ziet in de dromen ‘het verhaal van een dijk’ en ‘ontdek de waterkant met randrecreatie’ een mooie aanzet voor meer beleving langs de waterkant. “Wandelaars willen graag onverharde wandelpaden zoals laarzen- en vlonderpaden, los van het fietsverkeer, waar je langs of soms zelfs in het water kunt genieten van de natuur”.

Een verbetering aan het Zuiderzeepad zouden wandelpaden zijn aan de onderkant van de dijken, zodat wandelaars het pad over de dijk niet hoeven te delen met fietsers maar ook aan de binnen- en buitenkant van de dijk kunnen lopen.

Peter Leonhart, belangenbehartiger van de ANWB ziet daarin wel een uitdaging, “Waterschappen kijken naar onze dijken vanuit een waterstaatkundig perspectief. Het zijn veiligheidselementen in het landschap maar vormen ook een mooie kans om recreanten iets te bieden dat je elders niet vindt. De recreatiedruk op de Veluwe neemt toe en spreiding is het sleutelwoord. Dit soort initiatieven helpt om te kijken naar wat er nog allemaal wel kan. De toekomstvisie voor de Randmeren komt precies op het goede moment. We denken als organisaties allemaal na over de recreatiemogelijkheden voor de toekomst.”

Het Fietsplatform met een eigen actie-agenda en Toekomstperspectief 2030 ziet raakvlakken met de dromen van Gastvrije Randmeren. Het veiliger en aantrekkelijker maken van de dijken en de waterkant spreekt aan. Marina van Dijk: ‘Die 10 kilometer rechtdoor fietsen op de dijk zouden we graag doorbreken met beleving én levende en vergevende bermen. Wat ons betreft ligt er voor fietsen ook nog veel ongebruikt potentieel in de schouwpaden.” Verder benadrukt het Fietsplatform het belang van een fijnmazig fietsnetwerk langs de Randmeren zodat ook vanuit huis mooie rondjes te fietsen zijn.

Bondsraadslid Theo Schopmeijer uit Flevoland breekt nog een lans voor meer iconen in het landschap. ‘De polder is voor landschapsbeheerders aantrekkelijk, voor recreanten soms wat minder. Iconen als de hurkende man in Lelystad zouden er meer mogen zijn’.

Wilco Manier vatte de opgave voor dit gebied samen in zijn inleiding ‘laten we samen de handschoen oppakken en dit gebied mooier maken, ook voor de volgende generatie’.

Wat zijn jouw favoriete dromen?
Om de 10 dromen tot leven te wekken, vraagt de gebiedscoöperatie inwoners en bezoekers om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Randmeren. Deze antwoorden vormen het fundament van de Toekomstvisie Randmeren en een samenwerkingsagenda van initiatieven. Gastvrije Randmeren zal de Toekomstvisie de komende 10 jaar op twee manieren gebruiken: als inspiratiebron en als leidraad in haar samenwerking met gebiedspartners voor projecten die zorgen voor projecten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het gebied.

Stemmen kan als je de tentoonstelling bezoekt maar ook online via www.toekomstvisierandmeren.nl. De tentoonstelling is tot en met zondag 28  juli te zien bij de waterkant Strandboulevard Harderwijk.  Nieuwsgierig wanneer de kunstwerken bij jou in buurt zijn? Volg de tentoonstelling via LinkedIn en Instagram.

Vergelijkbare berichten