Verwijder hindernissen op fietspaden en neem knelpunten met gemotoriseerd verkeer weg.

Dé twee basis-ingrediënten voor het maken van een recreatieve fietstocht zijn een aantrekkelijke omgeving en aangename paden. Volgens koepelorganisatie Fietsplatform kunnen dijk- en plattelandswegen hiervoor prima geschikt zijn. Deze hebben vaak ook een hoge attractiewaarde. Maar de menging met gemotoriseerd verkeer maakt het op steeds meer plekken onveilig. Samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU constateert het Fietsplatform dat er veel quick wins te behalen zijn, zoals het aanpakken van gevaarlijke kruispunten en opvullen van scheuren en gaten in fietspaden. 

Knelpunten tussen fietser en gemotoriseerd verkeer

Fietsen in het landelijk gebied wint aan populariteit. Maar de menging met gemotoriseerd verkeer zorgt voor steeds meer conflicten, onder andere bij gevaarlijke kruispunten en 60-kilometerwegen. Aanvaringen zijn er door druk bestemmingsverkeer, sluipverkeer, toeristisch auto- en motorverkeer en landbouwverkeer. Om veilig te kunnen blijven fietsen moeten de gevaarlijke knelpunten nu worden aangepakt. Dit kan door hoofdfietsroutes te scheiden van de belangrijke autoroutes en te investeren in fietstunnels en vrijliggende fietspaden. Maar veel belangrijker nog is het verkeersluw en fietsvriendelijk maken van binnenwegen. De verkeersbelasting is geleidelijk te hoog geworden. Dit komt onder andere door groeiend sluipverkeer, grootschalig landbouwverkeer en vestiging van logistieke bedrijven in het buitengebied. Het is eigenlijk heel simpel: als fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar niet tegenkomen kunnen ze ook niet met elkaar in botsing komen.

Paaltje eruit, asfalt erin

Het wegnemen van hindernissen op fietspaden is eenvoudig en snel te realiseren. Paaltjes op of dicht langs het pad en gaten in de verharding geven veel ongelukken. Dat geldt ook voor een slechte aansluiting van paden en wegen op de berm. Fietsers komen hierdoor ten val. Of ze botsen op andere fietsers omdat ze op fietspaden de zijkanten mijden. Volgens Eric Nijland, directeur Fietsplatform is het vrij eenvoudig: verwijder die onnodige paaltjes en als het dan toch nodig is, pas de richtlijnen toe. Door het toevoegen van ribbelmarkering voelt de fietsers aan de trillingen in het stuur dat ze op een paaltje afkoersen. Voorkom schuine bermen en rechte stoepranden. En tot slot: vul scheuren en kuilen in het wegdek direct op. 

Wij strijden tegen paaltjes!

Het is één van de grootste ergernissen van Nederlandse fietsers, en ook een belangrijke oorzaak van (ernstige) verkeersongevallen: onnodige paaltjes op en rond de fietspaden. De Fietsersbond startte daarom een campagne om zoveel mogelijk gevaarlijke paaltjes weg te krijgen. “Duizenden paaltjes zijn door vrijwilligers, maar ook gewone fietsers gemeld bij wegbeheerders. Op veel plekken zijn paaltjes daarom aangepast of weggehaald. Veel gemeentes geven aan nog bezig te zijn met uitvoering”, aldus Ross Goorden, beleidsadviseur ruimte & mobiliteit Fietsersbond. Er zijn de laatste jaren 5000 ondoordachte paaltjes verdwenen. Daardoor zijn er veel ongelukken voorkomen. Maar er staan er nog veel te veel. Op fietspaden en bruggen staan nog steeds overbodige paaltjes die elke dag slachtoffers eisen. Bij noodzakelijke paaltjes -om sluipverkeer tegen te gaan-  is het belangrijk dat die aan de CROW-ontwerprichtlijn voldoen.

Top 10 recreatief fietsen

Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Hier is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Volgend jaar maart zijn er weer Statenverkiezingen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten te stellen. Koepelorganisatie Fietsplatform stelde daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezingsprogramma’s en daarna in het komende collegeakkoord.

Om het recreatief fietsen ook in de toekomst veilig en prettig te houden is er nu actie nodig. De volledige Top 10 recreatief fietsen met aanbevelingen op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen is hier te downloaden en hieronder te bekijken.

Vergelijkbare berichten