PATH (Partnership for Active Travel and Health) is een nieuwe coalitie die regeringen en steden oproept om zich in te zetten voor lopen en fietsen als een belangrijke oplossing voor uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheid en gelijkheid. Een recente actie is een oproep ter gelegenheid van de klimaattop COP27 in Egypte van 7-18 november 2022. De boodschap aan overheden en steden is: investeer meer in lopen en fietsen om zo klimaatdoelen te bereiken en de kwaliteit van leven te verbeteren. Natuurlijk hebben wij als Fietsplatform de oproep mede-ondertekend.

Behalen klimaatdoelstellingen
Onder meer European Cyclists’ Federation (ECF) en Dutch Cycle Embassy zijn lid van de coalitie PATH. De gezamenlijke oproep wijst op de vele voordelen en kansen: Meer mensen veilig laten lopen en fietsen levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het is een snelle, betaalbare en betrouwbare manier om de transportemissies te verlagen en tegelijkertijd de volksgezondheid te verbeteren, de economie te versterken en een rechtvaardigere samenleving te ondersteunen. Lopen en fietsen leveren meer doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op dan welke andere vervoerswijze dan ook. Er ligt een enorm potentieel, maar lopen en fietsen krijgen nog steeds onvoldoende prioriteit in de vervoers- en mobiliteitsmix en de bredere klimaatagenda.

Rapport
Ter onderbouwing van de argumenten heeft PATH een rapport laten opstellen ‘Make way for walking and cycling’. Het bundelt bestaande onderzoeken en studies over de voordelen van lopen en fietsen voor klimaat, luchtkwaliteit, gezondheid en welzijn.

> lees en onderteken de oproep
> open het rapport ‘Make way for walking and cycling’

Vergelijkbare berichten