Met een ruime meerderheid is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Habtamu de Hoop (PvdA), waarin minister Harbers wordt gevraagd de pont tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen in de vaart te houden tot er een alternatief is gerealiseerd. Ook dringt de motie aan op een dubbele bemensing van de pont om de veiligheid te vergroten.

Samen met Fietsersbond, Wandelnet, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Actiecomité “Laat ons niet zwemmen” werd onze eerdere petitie voor behoud van de veerverbinding ruim 6500 keer ondertekend. Tussen minister Harbers, gemeente Stichtse Vecht en Provincie Utrecht vinden gesprekken plaats over realisatie van een fietsbrug. De realisatie van een dergelijke brug vergt echter een aantal jaren. Tot die tijd moet er een goed alternatief komen. We drongen daar gezamenlijk ook op aan in een brief aan de Tweede Kamer. De gezamenlijk partijen zijn blij dat de motie is aangenomen en dringen er bij de minister op aan deze ook uit te voeren.

Vergelijkbare berichten