Samen met 11 organisaties boden we vandaag in de Tweede Kamer een landschapspetitie aan, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. De petitie, met landschapskaart, werd overhandigd door directeur-bestuurder Hank Bartelink van LandschappenNL en goed ontvangen door de in groten getale aanwezige Kamerleden, die hun paraaf zetten op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen.  

Aanleiding voor de petitie was, dat het hoog tijd wordt dat Nederland het landschapsbeleid krijgt dat het verdient. Zodat er weer een vitaal platteland ontstaat, met ruimte voor duurzame landbouw, voor natuur, voor water en waar ieder mens in een gezonde leefomgeving kan recreëren, sporten, ondernemen, zich veilig kan voelen en van het cultuurlandschap kan genieten.  

Landschapsbeleid voor een gezonde toekomst van Nederland, hoort thuis in de ambitie van dit nieuwe kabinet.

Hank Bartelink, LandschappenNL

Vijf punten 

ANWB, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: Samen voor biodiversiteit, NOC-NSF, Federatie Instandhouding Monumenten, de Hollandsche Molen, Fietsplatform, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming, Wandelnet en LandschappenNL willen met de petitie meer aandacht voor landschap en benadrukken bij de Kamerleden dit op te nemen in het beleid. In de vijf punten vragen zij onder meer om ruimtelijke borging van landschapsbeleid, vooral ook om de landschappelijke kwaliteit en erfgoed te kunnen versterken.  

  • Toegankelijkheid van het landschap versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en ruimte om te sporten.
  • Ruimtelijke borging van het landschapsbelang in het omgevingsbeleid, met als doel behoud en versterking van landschappelijke kwaliteit en cultureel erfgoed.
  • Realisatie van de groenblauwe dooradering.
  • Financiering voor herstel en aanleg, structurele financiering voor beheer en onderhoud.
  • Aanstelling van de ‘Landschapscommissaris’.

Fietsen in de natuur

Veel mensen gaan graag naar buiten om te recreëren en te bewegen in de natuur. Voor een goede gezondheid en vooral ook om lekker te ontspannen. Als petitie-ondersteuners vragen we ook om de toegankelijkheid van het landschap te versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en andere manieren van sport en ontspanning. Hiervoor is het hard nodig dat geïnvesteerd wordt in beheer, onderhoud en dat er ook meer groene buitenruimte beschikbaar komt. De oproep sluit naadloos aan bij het onderwerp beschikken, beschermen én beleven groene ruimte in balans uit onze actieagenda. Hierin pleiten we voor meer en beter aanbod aan natuur en landschap, dichtbij huis en goed bereikbaar en toegankelijk voor fietsers.

We zien dat voor fietsers het aanbod aan toegankelijke natuur en landschap afneemt. Met name in verstedelijkte regio’s. We onderschatten nogal eens de impact hiervan. Zo draagt de mogelijkheid om vanuit de voordeur zo de natuur in te kunnen fietsen o.a. bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en het spreiden van drukte.

Marina van Dijk, Fietsplatform

Begrotingsbehandeling 

De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. De aanwezige Kamerleden hebben aangegeven het landschap belangrijk te vinden en blijven bij de minister en de toekomstig minister de waarden van het landschap onder de aandacht brengen. 

Lees de volledige petitietekst


Een sterke samenwerking van:

Vergelijkbare berichten