Een betrouwbare, regelmatige en duurzame veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte is een onmisbare schakel binnen zowel het landelijke fietsnetwerk als het landelijke wandelnetwerk. Naast het regionale fietsroutenetwerk geldt dat voor de LF Kustroute (onderdeel internationale EuroVelo 12, de North Sea Cycle route), LF Maasroute (onderdeel internationale EuroVelo 19, La Meuse à Vélo) en LF Ronde van Nederland het veer van essentieel belang is. De veerverbinding draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het toeristisch recreatief aanbod in deze regio. De Veerpontencoalitie bestaande uit ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet maakt zich zorgen rondom de continuïteit van het recreatieveer Hoek van Holland – Maasvlakte.

In een brief aan gedeputeerden mevr. A. Koning en mevr. J. Baljeu van de provincie Zuid-Holland en het college van B&W van de gemeente Rotterdam, doet de coalitie een beroep om alle betrokken partijen, die een bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan van het veer na 2024, bijeen te brengen.

De veerverbinding is van Hoek van Holland – Maasvlakte is van vitaal belang voor de regio. Dat geldt voor de duurzame economie en het toerisme, maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken. Veerponten zijn essentiële en in de beleving plezierige schakels voor beperking van de reiskilometers naar werk en school, tijdens wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie. Tevens verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen. Die hoge belevingswaarde heeft ook betekenis voor doelstellingen m.b.t. bevordering van gezondheid door meer bewegen en meer duurzame mobiliteit.

Wandelen en fietsen zijn veruit de meest populaire vormen van dagrecreatie, en zowel de landelijke- als regionale routenetwerken spelen een grote rol in het vinden van mooie routes.

Verbindingen over grotere wateren zijn cruciaal binnen de routenetwerken, met name omdat er vaak weinig mogelijkheden zijn om over te steken. Dat geldt in sterke mate voor het veer tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte. De eerstvolgende mogelijkheid om aan de overkant van het water te komen, betekent voor fietsers en wandelaars een omweg van 25 à 30 kilometer.

Marina van Dijk, Fietsplatform

Voor een duurzame instandhouding – ook na 2024 – van het veer Hoek van Holland – Maasvlakte is een langetermijnvisie en borging van de verbinding wenselijk. De coalitie vraagt de overheden de regie hierop te nemen. En benadrukt het belang van een regelmatige dienstregeling en betaalbare veerdienst. Daarbij wordt als suggestie meegegeven om in de periode oktober-maart ook in weekenden varen en tijdens herfst- en krokusvakanties van de scholen. Steeds meer fietsers en wandelaars willen ook in het frisse seizoen kunnen wandelen en fietsen. De kustroute behoort daarbij zowel bij fietsers als wandelaars tot de top3.

Vergelijkbare berichten