Fietsen in het landelijk gebied staat onder druk

Fietsplatform, de landelijke koepel voor recreatief fietsen, heeft tijdens het symposium ‘Het recreatieve fietslandschap in 2030’ haar gelijknamig toekomstperspectief en actieagenda voor het fietsen in het landelijk gebied gepresenteerd. Het perspectief biedt een inkijk in hoe het beste recreatieve fietsland er uitziet, en wat daar voor nodig is. In de bijbehorende actieagenda staan concrete handvatten. De urgentie is groot, getuige ook de recente CBS fietsongeval cijfers: in 2022 kwamen 291 fietsers om het leven in het verkeer; het hoogste aantal in 27 jaar tijd. Er is werk aan de winkel! 

Landelijk gebied onder druk

Op veel plaatsen staat de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied onder druk door verrommeling van het landschap en toenemend gemotoriseerd verkeer op binnenwegen. Veilige en comfortabele paden en wegen vormen de basis voor plezierig fietsen. Vaak is relatief eenvoudig en snel resultaat te boeken. Bijvoorbeeld door knelpunten vanwege menging met gemotoriseerd verkeer weg te nemen. Denk aan gevaarlijke kruispunten en 60 km wegen. Oplossingen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van bruggen en tunnels, het verkeersluw maken van de wegen of het terugdringen van de snelheid. Om verrommeling tegen te gaan moet er weer regie komen op de inrichting van ons landschap. Dit begint bij het opstellen van een visie. Met in de hieruit volgende beleidslijnen voldoende aandacht voor beweegruimte.

Fietsvriendelijke plattelandswegen

Plattelandswegen en dijken; we hebben er in Nederland veel van. Helaas zijn ze vaak een raceparcours voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers voelen zich er onveilig. En dat terwijl de auto-ontsluitende functie enkel voor aanwonenden nodig zou zijn. Volgens de actieagenda vragen ze om een herinrichting van deze tijd, waar de fietser op één staat. “Door de snelheid op dijken en plattelandswegen te verlagen naar 30 km/u en deze strategisch op te knippen kunnen alleen fietsers doortrappen”, aldus Marina van Dijk, belangen & beleidsbeïnvloeding Fietsplatform.

Levende en vergevende bermen

Fietspaden vragen om opwaardering in balans met omgeving en natuur. Bredere stroken asfalt of beton zijn niet altijd een oplossing; een goede aansluiting op de berm wel. Bij paden en wegen met een slechte bermaansluiting houden fietsers minimaal 50 cm afstand van de kant. Hierdoor wordt de ruimte inefficiënt gebruikt. Belangrijk is om de bermen van een gedeeltelijk befietsbare groenstrook te voorzien. Eric Nijland, directeur Fietsplatform: “Laat paden en wegen goed aansluiten op de bermen. Dat helpt valpartijen te voorkomen. Zeker in natuurgebieden is dat vaak een issue.”

Toekomstperspectief en actieagenda

In totaal zijn er zestien actiepunten terug te vinden in de actieagenda van het Fietsplatform. Het bijbehorende perspectief ‘Het recreatieve fietslandschap in 2030’ gaat dieper in op de kansen en de bedreigingen. Voor welke opgaven staan we als Nederland fietsland en wat moet er gebeuren. Het toekomstperspectief en de actieagenda zijn bedoeld voor ministeries, beleidsmakers, routebureaus, terreinbeheerder, natuurorganisaties, waterschappen, wegbeheerders, strategische adviseurs en belangenorganisaties voor het fietsen. 

Vergelijkbare berichten