In ons jaarwerkplan 2023 staat o.a. dat we dit jaar het fietsroutedata onderdeel van de Routedatabank willen optimaliseren. Dit gaan we samen doen met onder andere een pilotgroep. Hierin zit een afspiegeling van diverse route(data)beheerders. Het eerste pilotgroepoverleg was op 19 april jl.

Waarom optimalisering?

De landelijke Routedatabank is voor beleidsdoeleinden en consumententoepassingen van grote waarde. De onderliggende routedata is echter niet statisch en vraagt permanent aandacht. Jaarlijks zijn er vele honderden kilometers aan mutaties.

Het ophalen en verwerken van wijzigingen in regionale brondata vergt nu nog veel tijd. Dit kan simpeler, efficiënter en beter.

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

Na grondige analyse zien we een oplossing in het automatiseren van het mutatieproces met hulp van de netwerktool van onze datapartner Irias. Deze zou handmatige (na)bewerking minimaliseren en de kwaliteit en de actualiteit van de fietsroutedata verbeteren. Ook kan de netwerktool fietsroutedata routeerbaar maken. Dit vergroot de bruikbaarheid voor consumententoepassingen.

Project in twee fasen

Vanuit het Fietsplatform is John van Echtelt ingehuurd als projectleider. Samen met Irias en met een pilotgroep gaat hij de kwaliteit van de automatische verwerking uitdiepen en testen. Het project bestaat uit twee fasen:

  • 1. Medio april tot zomervakantie 2023: pilotfase i.s.m. pilotgroep: conversie, importeren en testen. Resultaat: demo en besluit; wel of niet groen licht op vervolg
  • 2. Najaar 2023: bij groen licht volgt de uitvoeringsfase: conversie en import voor alle regio’s

Samenstelling pilotgroep

De pilotgroep is een afspiegeling van diverse route(data)beheerders. Routebureau Utrecht, Routebureau Recreatieschap Twente, Recreatieschap Drenthe, Routebureau Achterhoek Toerisme, Recreatie Noord-Holland, Routebureau Visit Zuid-Limburg en Routebureau Visit Brabant brengen in de pilotgroep hun praktijkkennis in. We vragen hen periodiek om mee te denken over het maximaliseren van voordelen, het minimaliseren van de impact en het beperken van risico’s voor de routebureaus. In hun werkgebied gaat we ook als eerste de netwerktool toepassen en samen testen. Op 19 april 2023 was een eerste online overleg met de pilotgroep.

Over de Routedatabank

Er zijn in Nederland tientallen beheerders van recreatieve routenetwerken. Iedere beheerder houdt het routeverloop op eigen wijze bij. Het aanbod van routedata is dus divers en gefragmenteerd. Voor samenvoeging ervan tot één landelijk bestand ontwikkelde het Fietsplatform de Routedatabank, die we nu samen met Wandelnet beheren. We vervullen daarbij de rol van makelaar en brengen vraag en aanbod bij elkaar. Want niet alleen het aanbod is divers, ook de vraag vanuit de professionele markt is dat.

Vergelijkbare berichten