In 2017 is de kiem gelegd voor doorontwikkeling van de LF-routes: van een landelijk netwerk naar een set sterke langeafstandsfietsroutes. De landelijke dekking van regionale knooppuntnetwerken was een natuurlijk moment om het verouderde LF-netwerk aan te pakken.

Van 26 naar 10 LF-routes

Na het verkrijgen van draagvlak in 2018 startte de echte transitie startte in 2019. Met focus op routekwaliteit, veiligheid, service en gemak voor de langeafstandsfietsers. We leverden de LF Maasroute op. In 2020 volgden de LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute, en in 2021 de LF Waterlinieroute. Parallel zijn er LF-routes gesaneerd. We gingen daarmee in korte tijd van 26 naar vier LF-routes ‘nieuwe stijl’ en nog zes ‘oude’ LF-routes. In 2022 en 2023 was er een pas op de plaats in afwachting van een extern evaluatieonderzoek door het Vrijetijdsnetwerk Provincies (VTN). Wij deden zelf ook een tussentijdse analyse.

Verdere verkenning

Voorjaar 2024 gaan we voor de ‘oude’ LF-routes per route samen met de betrokken regio’s verkennen hoe we hier verder mee willen. Ook verkennen we concreet de mogelijkheden voor doorontwikkeling van het Nederlandse deel van de internationale Rijnfietsroute (EuroVelo15). We gaan ervan uit dat de verkenningen gelijk op kunnen gaan met de uitwerking (door de gezamenlijke provincies) van de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport.

Lees meer over de doorontwikkeling en over de (meer)waarde van de nieuwe LF-routes.

Vergelijkbare berichten