Home » Wat we doen » Landelijk routebeheer » LF-routes » Doorontwikkeling

Vervolg

Doorontwikkeling LF-routes

In 2017 is de kiem gelegd voor doorontwikkeling van de LF-routes: van een landelijk netwerk naar een set sterke langeafstandsfietsroutes. De landelijke dekking van regionale knooppuntnetwerken was een natuurlijk moment om het verouderde LF-netwerk aan te pakken. Met focus op kwaliteit, veiligheid, service en gemak voor de specifieke doelgroep langeafstandsfietsers. En aanvullend op de knooppuntroutes, die primair bedoeld zijn voor dagtochtfietsers. Uit onderzoek weten we dat 53% van de binnenlandse trektochtfietsers bewust kiest voor LF-routes.

Waar staan we

Het procesplan werkten we in 2018 uit. Het doel: optimaal draagvlak en sterke samenwerking met regionale-, thema- en promotiepartners. De echte transitie startte in 2019 met oplevering van de LF Maasroute. In 2020 volgden de LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute, en in 2021 de LF Waterlinieroute. Parallel zijn er LF-routes gesaneerd. Het netwerk van 26 LF-routes is daarmee in korte tijd getransformeerd in een aanbod van vier LF-routes ‘nieuwe stijl’. En daarnaast zijn er nog zes ‘oude’ LF-routes. Deze staan vanwege hun betekenis nog in de wachtkamer. In 2022 en 2023 was er een pas op de plaats: geen nieuwe routes en saneringen. Dit in afwachting van een extern evaluatieonderzoek door het Vrijetijdsnetwerk Provincies (VTN). Wij deden zelf ook een tussentijdse analyse.

LF-routes 2018
LF-routes 2022/2023

Verder met verkenningen

Voorjaar 2024 gaan we voor de ‘oude’ LF-routes per route samen met de betrokken regio’s verkennen hoe we hier verder mee willen. Er zijn twee opties. Of de route behouden en doorontwikkelen, eventueel als onderdeel van een nieuwe route, óf de route saneren. Doel is om per route te komen tot een gedragen plan van aanpak, inclusief fasering.

Ook in 2024 verkennen we concreet de mogelijkheden voor doorontwikkeling van het Nederlandse deel van de internationale Rijnfietsroute (EuroVelo15). Dit deel bestaat nu uit segmenten van ‘oude’ LF-routes, met name LF4 Midden-Nederlandroute en LF17. Een nieuwe route met een nieuw eigen tracé lijkt kansrijk, mede door koppeling met het Nederlandse deel van Unesco Werelderfgoed Limes (NederRijn en Oude Rijn). Hiermee zouden dan de LF4 en LF17 kunnen worden gesaneerd, met behoud van de aansluiting op de internationale Rijnfietsroute van bron tot monding.

We gaan ervan uit dat de verkenningen gelijk op kunnen gaan met de uitwerking (door de gezamenlijke provincies) van de conclusies en aanbevelingen uit de ‘Eindrapportage Routenetwerken voor ontdekken en bewegen’ van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd.

LF-routes

Herkenbaarheid en gemak

Een herkenbare familielijn, heldere bordjes en handige producten: de vernieuwde LF-routes bieden de fietser extra service en gemak.

Inspiratie en informatie

Elke nieuwde LF-route heeft een eigen webstek. Met bezienswaardigheden,
etappesuggesties, verhalen & ervaringen en handige tips.
De sites hebben een mooi bereik.

bezoeken 2022
bezoeken 2022
bezoeken 2022
bezoeken 2022

GPS downloads
3.449 sets
2.373 trajecten

GPS downloads
1.725 sets
806 trajecten

GPS downloads
2.939 sets
2.215 trajecten

GPS downloads
3.830 sets
689 trajecten

ervaringen

Dat smaakt naar meer

Bijna dagelijks bereiken ons berichten van enthousiaste LF-fietsers. Ervaringen delen we op de site van de LF Maasroute, LF Zuiderzeeroute,
LF Kustroute en LF Waterlinieroute

Meer weten?

Voor vragen over fietsen in cijfers.

Eric Nijland
Directeur

“Als kennispunt voor het recreatief fietsen verzamelen, bundelen en delen we relevante en actuele cijfers.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons