Home » Fietsen in cijfers » Fietsvakanties

Fietsvakanties

Met de fiets op vakantie. We zien het steeds meer. Het aantal fietsvakanties op jaarbasis is dan ook ongekend groot. We onderscheiden twee soorten: fietstrektochten en fietsvakanties vanaf één plek.

Drie miljoen personen hebben in 2021 minimaal één fietsvakantie (trektocht of fietsstandplaatsvakantie) ondernomen in eigen land. Een duidelijke stijging ten opzichte van 2020 toen circa 2,5 miljoen Nederlanders een fietsvakantie in eigen land doorbrachten.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Een fietsstandplaatsvakantie is een vakantie waarbij men meerdere fietstochten onderneemt vanaf een vast vakantieadres

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Een fietstrektocht is een vakantie waarbij men fietst van overnachtingsadres naar overnachtingsadres en dus op verschillende plekken overnacht.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

In totaal gaven Nederlanders in 2021 naar schatting 942 miljoen euro uit aan binnenlandse fietsvakanties: 677 miljoen euro aan fietsstandplaatsvakanties en 265 miljoen euro aan fietstrektochten.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Trektochtfietsers zijn gemiddeld jonger dan standplaatsvakantiegangers. De grootste groep trektocht fietsers maakt deel uit van een huishouden zonder kind(eren) onder de 18. Een relatief groot deel (22%) heeft een gezin met kind(eren).

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Fietsstandplaatsvakantiegangers zijn relatief vaak 60 jaar of ouder en maken vaak deel uit van een gezin zonder kind(eren) onder de 18.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Gemiddeld wordt per trektocht 1,6 route gebruikt. Soms worden dus meerdere LF-routes gecombineerd, maar het komt ook voor dat een LF-route gecombineerd wordt met een knooppuntroute of een zelf samengestelde route.

De drie meest gebruikte LF-routes in 2021 waren de LF Maasroute met 210.000 trektochten. De LF Kustroute met 178.000 trektochten en de LF Zuiderzeeroute met 155.000 trektochten.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Buitenlandse verblijfsgasten brachten in 2022 889.000 fietsvakanties (= vakanties waarbij fietsen de belangrijkste activiteit is) in Nederland door. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de Duitsers (53%; 470.000 vakanties) en de Belgen (22%; 194.000 vakanties).

Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT), 2023

Een relatief groot deel van de Fransen (38%), Duitsers (36%) en Oost-Europeanen (in het onderzoek Oostenrijkers en Polen) (35%) fietste in 2022 tijdens hun verblijfsbezoek in Nederland. Qua absolute aantallen fietsers bestaat de top 3 uit: Duitsland (2,1 mln recreatieve fietsers), België (540.000) en Frankrijk (317.000).

Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT), 2023

Nederlanders fietsen voor hun plezier
Knooppunten
LF-route
Bestedingen fietsvakanties

Meer weten?

Voor vragen over fietsen in cijfers.

Eric Nijland
Directeur

“Als kennispunt voor het recreatief fietsen verzamelen, bundelen en delen we relevante en actuele cijfers.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons