Op dinsdag 18 april organiseerde het Fietsplatform een symposium over het recreatieve fietslandschap in 2030. Het was een inspirerende middag op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Er was een mooie opkomst, uit heel diverse hoek. Kersvers voorzitter van het Fietsplatform Lutz Jacobi, opende de middag. Ze benadrukte nog maar eens hoe urgent het onderwerp is, ook naar aanleiding van de net gepubliceerde fietsongeval cijfers. De middag stond in het teken van de toekomstbestendigheid van het recreatieve fietsen.

De ruimte voor het maken van mooie fietstochten staat onder druk. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid ervan. Op steeds meer paden en wegen knelt het. De veiligheid is in het gedrang, de cijfers hierover spreken.

Lutz Jacobi, voorzitter Fietsplatform

Zorgeloos onderweg

Het welkomstwoord was van Marjon Kaper, directeur ANWB vereniging. De ANWB is 140 jaar geleden ontstaan omdat men wilde fietsen. Het is dan ook hun missie om zorgeloos onderweg te kunnen zijn. De ruim 5 miljoen leden willen veel fietskilometers in het landelijk gebied maken, omdat het leuk en gezond is. Het aantal hoge verkeersdoden is echter zorgwekkend, en brengt de ambitie van de ANWB van 0 verkeersdoden in 2050 in gevaar. Goed dus om deze middag bij elkaar te komen, met een echt actieplan om samen aan de slag te gaan.

Het landelijke tekort aan groene recreatieruimte

In opdracht van de ANWB heeft Tinco Lycklama à Nijeholt (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) onderzoek gedaan naar de hoeveelheid beschikbare groene ruimte per inwoner in Nederland. Deze is de laatste jaren schrikbarend afgenomen en zal verder doorzetten. En dat terwijl de behoefte alleen maar toeneemt: mensen willen genieten van buiten, door in de natuur te fietsen of wandelen. En hoewel het thema ruimte heel actueel is, ontbreekt recreatie hierin structureel. De vraag was dan ook hoe kunnen we dit concreet maken aan de hand van normen. Het toekomstige nationale ruimtetekort is in het onderzoek becijferd, Tinco presenteerde de resultaten en gaf een verdere toelichting.

De groene ruimte per inwoner is 80% afgenomen in de afgelopen eeuw, om deze achteruitgang te compenseren is er 65.900 hectare nodig. Ongeveer Terschelling dus.

Tinco Lycklama à Nijeholt, Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd

Volgens Tinco is het zaak om voor voldoende recreatie in en om de stad te zorgen: Ga zelf aan de slag om lokale opgaven in beeld te brengen. Benut ook de koppelkansen met
waterrecreatie en neem een groennorm op in nieuwbouwplannen.

Ruimtelijke kwaliteit en passende infrastructuur

Tijdens de twee blokken over ruimtelijke kwaliteit en passende infrastructuur was er ook ruimte voor interactie. De pitches van Jeroen de Koe (Natuurmonumenten) Posbank, Gerrit-Jan van Herwaarden (LandschappenNL) Perspectief voor het landschap, Mark van Kruining (Unie van Waterschappen) Dijk van een fietspad en Jeroen van Noort (Routebureau Utrecht) Sturen via Routenetwerken gaven voldoende gespreksstof. Ook werden zes stellingen bij de kop gepakt. Zowel vanuit het panel als vanuit de zaal is er voldoende opgehaald om mee aan de slag te gaan. Hier komen we binnenkort op terug!

Toekomstperspectief en actieagenda

Aan het eind van het programma was het woord aan Eric Nijland en Marina van Dijk, samen presenteerden ze het toekomstperspectief ‘Het recreatieve
fietslandschap in 2030’ en in het verlengde daarvan de actieagenda. Als
Fietsplatform gaan we werk maken van de noodzakelijke samenwerking op dit onderwerp. Vanuit de zaal werd het gevoel van urgentie ook gevoeld, en de acties ondersteund.

De deelnemers gingen met een hoop extra inzichten en inspiratie naar huis. En een gevoel van urgentie. Maar ook met inzichten over hoe we samen werk maken van het recreatieve fietsen, hoe en waar we oplossingen kunnen vinden voor de knelpunten. Het was een geslaagde dag!

Vergelijkbare berichten