Tour de Force werkte de afgelopen jaren vanuit het thema ‘Hoogwaardig fietsnetwerk’ aan het verbeteren van het hoogwaardige fietsnetwerk, waaronder doorfietsroutes. Hiervoor is het van belang dat de barrières, zoals rivieren en kanalen, geslecht worden. Veerponten zijn daarin een belangrijke schakel en daarmee integraal onderdeel van het ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets’. Nederland heeft namelijk ruim 300 veerponten en daarmee de hoogste dichtheid wereldwijd. Het laatste jaar zien we een toenemend aantal incidenten die het netwerk van veerponten bedreigen. Het verdwijnen van veerponten staat in veel gevallen dan ook haaks op de doelen om het hoogwaardige fietsnetwerk in Nederland te verbeteren.

Mede dankzij de lobby van de Veerpontencoalitie is er onderzoek gedaan naar het functioneren van de Nederlandse veren. De resultaten over de impact van het verdwijnen van veerponten worden tijden een kenniscafé vanuit Tour de Force gepresenteerd. Mirjam de Bok en Marin Breukelaar van Mobycon nemen je tijdens het kenniscafé mee in de resultaten van hun onderzoek.

Over het onderzoek

Een landelijk overzicht van (de organisatie van) veerponten ontbreekt, evenals inzichten in de omvang van de mogelijke gevolgen van verdwijnende veerponten. Om hier grip op te krijgen heeft Mobycon, in opdracht van Tour de Force, hier een onderzoek naar uitgevoerd. Het onderzoek richt zich o.a. op de evoluerende rol van veerponten in het hedendaagse vervoerslandschap, de diversiteit aan organisatiestructuren, de financiële aspecten en uitdagingen en de maatschappelijke meerwaarde van veerponten in de nationale, regionale en lokale infrastructuur.

Belang veerponten

Veerponten vormen al eeuwenlang een belangrijke schakel in het Nederlandse vervoerslandschap. Ze geven gebruikers toegang tot dagelijkse activiteiten en behoeften als werk, school en voorzien in levensmiddelen. Daarnaast zorgen ze voor het verbinden van regio’s en gemeenschappen langs de waterwegen, het vergemakkelijken van handel en transport, en bieden ze toegang tot anderszins moeilijk bereikbare gebieden. Ondanks deze waarden hebben veel veerponten de afgelopen jaren te maken met uiteenlopende uitdagingen, zoals financiële problemen en personeelstekorten. En is het door de grote hoeveelheid aan verschillende organisatievormen van veerponten niet altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Vaak ligt de nadruk op financiële haalbaarheid en exploitatietekorten, waarbij het brede maatschappelijke perspectief onderbelicht blijft. Hierdoor komen veerponten onder druk te staan en dreigen sommige zelfs te verdwijnen. Het verdwijnen van veerponten kan grote gevolgen hebben, omdat alternatieve oversteken zoals tunnels of bruggen vaak op grote afstand liggen.

Over de Veerpontencoalitie

De Veerpontencoalitie (VPC) is een samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet. VPC ziet kansen voor het landelijk versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. Ponten maken wandel- en fietsroutes aantrekkelijker en bevorderen bewegen door jong en oud. Goed voor de gezondheid, maatschappelijke deelname en lokale economie. De afstand tussen woning en bestemming wordt verkleind en daarmee meer autoverkeer voorkomen. Een reeks ponten verbindt gemeenschappen en maakt meer voorzieningen mogelijk; dit zorgt voor leefbare en aantrekkelijke gebieden. Geconstateerde kwetsbaarheden in het huidige stelsel kunnen opgelost worden door middel van een logische verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies, gemeenten en exploitanten, inclusief de daarvoor benodigde wetgeving. De VPC zet zich hiervoor in. Met de gezamenlijke lobby dragen we bij aan een duurzaam verenbestand.

Vergelijkbare berichten