Afgelopen weken hebben we in vier online jaaroverleggen bijgepraat met stakeholders van de nieuwste LF-routes. In december was het LF Maasroute overleg, gevolgd door overleggen van de LF Zuiderzeeroute, LF Waterlinieroute en LF Kustroute in januari. Vertegenwoordigers vanuit provincies, gemeenten, routebureaus en DMO’s haakten aan.

Van tracé tot productontwikkeling

Volgens een vast stramien kwamen onderwerpen aan bod. Te beginnen met Tracé en toegankelijkheid. Denk daarbij aan wijzigingen in de route, aanpassingen in bewegwijzering of informatie over veren. Met name rond de veren speelt er veel. Veren zijn aantrekkelijke verbindingen, maar staan onder druk. In de Veerpontencoalitie lobbyen we voor behoud van de veren. Bij het onderdeel POI’s en voorzieningen riepen we de partners op om de huidige POI’s na te lopen. Misschien moet er een logo of link vervangen worden. Of is er juist een nieuwe POI om toe te voegen.

Bij het onderwerp Informatie- en serviceproducten bespraken we de beschikbare gidsen. Fietsplatform heeft van elke route een inspirerende fietsgids uitgegeven, maar stimuleert vooral ook uitgevers om de routes in een gids op te nemen. Ook de ontwikkeling van de LF-weekendtochten kwam aan bod. Met deze lussen aan een LF-route komen fietsers verder de regio in. Een vierde onderwerp bij elk overleg was Gebruikscijfers en duiding: we deelden de webstatistieken en downloads van GPX-tracks en van de LF-app. Ook eerdere onderzoekscijfers naar bestedingen op de routes konden we inbrengen.

De geplande integratie van de vier losse LF-websites in nederlandfietsland.nl werd in elk overleg benoemd. De integratie die we dit voorjaar uitvoeren maakt het geheel beheersbaarder en biedt veel winst in kruisverbanden die we met regionale routeinformatie kunnen leggen.

Tot slot deelden routepartners hun eigen ervaringen om de route te promoten. Vaak bood dit anderen nieuwe inspiratie. We zullen jaarlijks deze overleggen blijven herhalen. Het blijkt een nuttige gelegenheid om bij te praten en elkaar aangehaakt te houden.

Vergelijkbare berichten