Goed nieuws voor de borging van de fiets-, wandel- en vaarroutes in provincie Utrecht. De 26 Utrechtse gemeenten en provincie Utrecht hebben de samenwerking in het Routebureau Utrecht herbevestigd. Het Routebureau zorgt voor beheer, ontwikkeling en informatie & marketing van de recreatieve routenetwerken. Per 2023 wordt het Routebureau ondergebracht bij de provincie Utrecht.

Centraal aanspreekpunt

Al sinds 2018 is Routebureau Utrecht hét aanspreekpunt voor ‘routegebonden recreatie’ in de provincie Utrecht. De focus ligt op kwaliteit, uniformiteit en toegankelijkheid de bewegwijzerde recreatieve routenetwerken. Dus ook het fietsroutenetwerk met fietsknooppunten en LF-routes valt daaronder. Er is dan ook regelmatig contact en afstemming tussen Fietsplatform en Routebureau Utrecht. Bijvoorbeeld over de LF Zuiderzeeroute en LF Waterlinieroute die door de provincie lopen, over meldingen in Meldpunt Routes of de doorontwikkeling van het fietsroutenetwerk in Utrecht.

Nieuwe organisatievorm

Per 1 januari 2023 zal het Routebureau Utrecht, in de huidige vorm, organisatorisch worden ondergebracht bij de provincie Utrecht. Afgelopen jaren was het Routebureau operationeel onderdeel van Recreatie Midden-Nederland. Vanwege de aanstaande opheffing van RMN is gezocht naar een nieuwe organisatievorm. Insteek is dat de samenwerking tussen provincie en gemeenten gelijkwaardig blijft en het Routebureau vanuit dezelfde identiteit blijft functioneren.

Foto: provincie Utrecht

Vergelijkbare berichten