Op 21 november 2022 bestond EuroVelo 25 jaar en vierde dit met een groot online symposium. De geschiedenis van de internationale langeafstandsroutes voert terug naar 1997, en zelfs nog eerder als je de projectjaren meetelt. Inmiddels is een wijdvertakt netwerk aan Europese routes ontwikkeld, in verschillende fases van uitvoering. Deels op papier en deels bewegwijzerd. Enkele daarvan lopen door Nederland, bijvoorbeeld de Internationale Kustroute, Maasfietsroute en Rijnfietsroute. Fietsplatform werkt dan ook al jaren samen met EuroVelo. Als nationaal coördinator vertegenwoordigen wij Nederland bij internationale overleggen. Meestal via Zoom-meetings, maar eens per jaar ook op locatie. Verder helpen we met vertalingen van web- en persberichten, en houden we de EuroVelo webpagina’s van routes door Nederland actueel. 

Kaarten met lijnen
Meer eerst even terug in de tijd en wel naar 1995. In dat jaar werd een speciale werkgroep binnen de European Cyclists’ Federation (ECF) opgericht. Tijdens de eerste vergadering – in Cheb, Tsjechië – lagen er kaarten op de grond, met routelijnen om Europese landen met elkaar te verbinden. De werkgroep presenteerde later dat jaar een voorstel voor twaalf Europese fietsroutes.

Inspirerende conferenties
Twee conferenties leverden verdere inspiratie en ideeën op voor de oprichting van EuroVelo. De eerste vond plaats in Amersfoort op 2 februari 1995 en ging over de nationale fietsroutenetwerken. De tweede was in Brugge op 10-11 mei 1996 en ging over ‘Fietsen zonder grenzen’. Het was de eerste keer dat professionals van langeafstandsfietsroutes bijeenkwamen.

EuroVelo wordt werkelijkheid
Het planningsproces versnelde in september 1996 met de ontwikkeling van een overzichtkaart en een logo. De plannen voor een lanceringsevenement kregen steeds meer vorm, net als de financieringsaanvraag bij de Europese Unie. Dankzij een succesvolle campagne kwam er budget beschikbaar en werd op 21 november 1997 EuroVelo gelanceerd in Logroño, Spanje.

Het vervolg
In 1998 tekenden ECF, Sustrans (Verenigd Koninkrijk) en Frie Fugle (Denemarken) een contract voor het projectbeheer. Zij zorgden onder meer voor de communicatie, een bedrijfsplan en haalbaarheidsstudies voor elke route. In 2001 werd de eerste EuroVelo route gelanceerd: EuroVelo 12 – North Sea Cycle Route. Sinds 2007 ligt het beheer van de EuroVelo routes volledig bij ECF. Sindsdien zijn er 17 EuroVelo routes van de tekentafel gerold, samen goed voor meer dan 90.000 km aan fietsroute. Zo’n 64% daarvan is daadwerkelijk ontwikkeld. Het EuroVelo netwerk is ‘work in progress’. Op 21 november werd met trots stilgestaan bij wat al bereikt is. 

> ga naar website EuroVelo staat het complete artikel

> lees en bekijk video voor hoogtepunten van het jubileumevenement

Vergelijkbare berichten