Blijvende investering nodig om drukte op het fietspad beheersbaar te houden.

Steeds vaker zorgt drukte op het fietspad voor een negatieve ervaring van een fietstocht. De basisoplossing zit in het op peil houden van het aanbod van paden en wegen. Maar er zijn meer knoppen om aan te draaien. Het geleiden en spreiden van gebruiksstromen kan volgens Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een belangrijke bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van de drukte op het fietspad. Daarom vragen de samenwerkende organisaties om blijvende investeringen en planologische bescherming van het huidig routeaanbod. 

Sturing recreatieve fietsers 

Het landsdekkende netwerk van knooppunt- en LF-routes zijn bij uitstek een hulpmiddel om de fietser te geleiden en te spreiden over de meest geschikte paden en wegen, ook qua capaciteit. Het netwerk biedt een selectie van aantrekkelijke paden en wegen waarmee fietsers naar eigen inzicht een tocht op maat kunnen plannen. De knooppunt- en LF-routes vormen met hun bewegwijzering en aanvullende informatie al jarenlang een vertrouwde basisvoorziening voor fietsers. Zo weten we uit onderzoek van Kien dat 53% van de trektochtfietsers LF-route gebruikt voor hun trektocht. Onderzoek van Blauw Research voor ANWB wijst uit dat 67% van de Nederlanders tijdens hun recreatieve tocht fietsknooppunten gebruikt*. Het is dan ook belangrijk dat dit routeaanbod van topkwaliteit blijft en met zijn tijd en de ruimtelijke ontwikkelingen meegaat, waarbij het stimuleren van gezond bewegen een belangrijk aspect is. 

* Fietsen is één van de populairste vrijetijdsbestedingen in ons land. In 2021 en 2022 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoekscijfers verschenen onlangs in een overzichtelijke factsheet. Hierin staan landelijke cijfers over onder andere de waardering van het recreatief fietsen, het aantal fietsvakanties en het type fiets.

Spreiding gebruiksstromen 

Om het netwerk optimaal te gebruiken als instrument, helpt het om de routes die deel uitmaken van het netwerk te labelen wat betreft de geschiktheid voor verschillende soorten fietsers. Denk hierbij aan ervaring, soort fiets en snelheid. Dit zorgt voor spreiding en het voorkomt hinder en frustraties. Belangrijk aspect is de communicatie via planners en kaarten. Zo weten fietsers vooraf waar ze aan toe zijn. Ook blijken fietsers makkelijk te verleiden om ‘voorgedefinieerde’ rondritten te volgen op basis van het netwerk. Daarmee is een krachtig middel voorhanden om fietsstromen te geleiden en drukte te spreiden. De organisaties die zich inzetten voor het recreatieve fietsen pleiten ervoor om dit optimaal te benutten. Tot slot: zoek samen met de gebruikersgroepen naar alternatieven voor de drukste plekken en momenten, bijvoorbeeld door in samenspraak te zorgen voor alternatieve routesuggesties.

Top 10 recreatief fietsen

Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Hier is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Volgend jaar maart zijn er weer Statenverkiezingen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten te stellen. Koepelorganisatie Fietsplatform stelde daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezingsprogramma’s en daarna in het komende collegeakkoord.

Om het recreatief fietsen ook in de toekomst veilig en prettig te houden is er nu actie nodig. De volledige Top 10 recreatief fietsen met aanbevelingen op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen is hier te downloaden en hieronder te bekijken.

Vergelijkbare berichten