Oproep: fiets en wandel mee!

Net als 4 jaar geleden gaat de Afsluitdijk eenmalig open voor fietsers en wandelaars. Op zaterdag 1 en zondag 2 juli 2023 kan er tussen 08.00 en 18.00 uur over de Afsluitdijk worden gefietst of gewandeld. Het is de eerste keer dat fietsers en wandelaars voor een deel over het nieuwe pad langs de Waddenzeezijde kunnen. Na de openstelling is het iconische fiets- en wandelpad voor langere tijd gesloten. Dit willen we samen met Wandelnet, wielersportbond NTFU, ANWB en de Fietsersbond voorkomen. Het nieuwe fietspad langs de Waddenzeezijde is voor een deel geopend tijdens de openstelling van de Afsluitdijk.

Als belangenorganisaties maken we ons al sinds de afsluiting van de dijk hard voor meer fiets- en wandelmogelijkheden. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het volledige fietspad na 2 juli helaas weer voor lange tijd dicht en is de bus nodig om een deel van de oversteek te maken.

We roepen fietsers en wandelaars op om 1 en 2 juli naar de Afsluitdijk te komen en hun tocht op te nemen met de app Strava. Tips voor routes, zoals het rondje De Nieuwe Afsluitdijk zijn online terug te vinden.

Marina van Dijk, belangen en beleidsbeïnvloeding Fietsplatform

Op zondag 2 juli is de Fietsersbond aanwezig met een stand aan beide kanten van de dijk. Fietsers kunnen bij de stands in Den Oever (restaurant de Zingende Wielen) en in Kornwerderzand (Afsluitdijk Wadden Center) een stempelkaart halen. Op vertoon van de gestempelde kaart ontvangen deelnemers een voucher voor een gratis bezoek aan het Wadden Center en een speciale herinnering aan hun tocht over de Afsluitdijk.

Rondje IJsselmeer of enkeltje Afsluitdijk

Zodra de openstelling bekend werd gemaakt, omcirkelden veel lange-afstands-wandelaars en fietsers het eerste weekend in juli in hun agenda. De belangenorganisaties verwachten beide dagen veel belangstelling. Het iconische pad is onderdeel van populaire fietsroutes zoals het rondje IJsselmeer, de LF Zuiderzeeroute, LF Kustroute (tevens onderdeel van de internationale EuroVelo12), de LF Ronde van Nederland en de bekende wandelroute over het Zuiderzeepad. Een enkeltje Afsluitdijk à 32 kilometer is voor wandelaars een echte sportieve uitdaging.

6,5 jaar dicht

Dat fietsers en wandelaars staan te popelen, is niet zo gek. De dijk is al sinds 1 april 2019 gesloten vanwege de renovatiewerkzaamheden. Inmiddels is een deel van de dijk te fietsen of te bewandelen, maar zijn fietsers en wandelaars grotendeels nog altijd aangewezen op busvervoer. De verwachting is dat dit nog tot 2025 zal duren. De dijk is in totaal dus zesenhalf jaar gesloten, met uitzondering van vier weekenden in 2019 en dit eerste weekend in juli 2023, mede dankzij de inzet van de fiets- en wandelorganisaties.

Meer mogelijkheden voor fietsers en wandelaars

Fietsersbond, Fietsplatform, Wandelnet, NTFU en ANWB vinden dat er meer gedaan kan worden om fietsers en wandelaars tegemoet te komen. Eerder vroegen zij in een brief aan de leden van Tweede Kamer-commissie voor Infrastructuur en Waterstaat opnieuw hun oplossingen te bespreken met de minister. Zo worden er vanaf 2024 extra haltes toegevoegd aan de fietsbus, maar de organisaties zien liever dat het fiets- en wandelpad vaker opengaat.

Foto: Jonathan Andrew

Vergelijkbare berichten