Het autoveer Maassluis-Rozenburg is sinds 4 oktober 2022 uit de vaart. De Veerpontencoalitie bestaande uit ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet is blij dat er direct een noodvoorziening getroffen is in de vorm van een fiets en voetveer. In de afgelopen maanden heeft de provincie Zuid-Holland met verschillende partijen gesprekken gevoerd om zo snel mogelijk een structurele oplossing voor de veerverbinding te vinden. Tijdens de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie van 21 juni a.s. ligt er een voorstel van het College met betrekking tot het oplossen van de problematiek rondom het veer Maassluis Rozenburg.

De Veerpontencoalitie laat in een brief aan Gedeputeerde Mw. Baljeu van Zuid-Holland weten verheugd te zijn dat er voor de korte- en middellange termijn een voorstel ligt aan de Staten, dat als resultaat moet hebben dat een regelmatige en betrouwbare veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg in stand te houden. Immers, voor recreatieve en utilitaire fietsers en voor wandelaars is het pragmatische belang van het veer zeer groot. In onze brief duiden we het belang nader en daarnaast een leggen we een vraag voor met betrekking tot de haalbaarheid van de door de gedeputeerde gekozen oplossingsrichting en het perspectief op de langere termijn.

Essentiële schakel LF-routes

Voor de langeafstandsfietsroutes LF Kustroute (onderdeel internationale EuroVelo 12), LF Maasroute (onderdeel internationale EuroVelo 19) en LF Ronde van Nederland geldt dat het veer in de periode oktober tot en met maart elk jaar een noodzakelijk alternatief is voor het ‘Hoeksveer’ (Hoek van Holland – Maasvlakte II).

Vergelijkbare berichten