De media staan deze week bol van ‘gedoe op het fietspad’. Columnist en oud-wielrenner Marijn de Vries schreef er een rake column over. “Onze fietspaden zijn al jaren niet meer toegerust op de toegenomen snelheidsverschillen, en het toegenomen aantal fietsers. Iets waar we eigenlijk heel blij mee zouden moeten zijn. Dus. Rap met z’n allen campagne voeren voor betere fietsinfrastructuur.” De spijker op z’n kop. En precies waar we ons binnen Tour de Force hard voor maken. Immers, bij het mobiel, leefbaar en gezond houden van ons land speelt de fiets een belangrijke rol. Een Schaalsprong fiets is nodig om de kracht van de fiets goed te benutten. De publicatie Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) helpt daarbij.

Versterken samenwerking
Het NTF beschrijft op welke manier de fiets kan bijdragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Hoe ziet het toekomstbeeld tot 2040 eruit en welke investeringen zijn nodig om het fietsgebruik de noodzakelijke krachtige impuls te geven. Het bevat handzame adviezen voor Rijksoverheid, provincie, vervoerregio’s en gemeenten. Ook over hoe de onderlinge samenwerking eruit moet zien. Denk daarbij aan het versterken van de fietsnetwerken, het verbeteren van de stallingsmogelijkheden en het stimuleren van het fietsgebruik. Zo krijgt de fiets een écht prominentere rol in het mobiliteitssysteem. 

Ook aandacht voor recreatief fietsen
In maart 2021 verscheen het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) op Hoofdlijnen, en werd  het aan de Tweede Kamer aan­geboden. In het definitieve Nationaal Toekomst­beeld Fiets is verder uitgewerkt hoe de fiets kan bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven en welke aanpak daarvoor nodig is. Wij hebben ervoor gezorgd dat ook het recreatief fietsen en de borging van de fietsroutenetwerken een plek kreeg het NTF.

Bekijk het NTF 

Lees het artikel op: fietsberaad.nl

Vergelijkbare berichten