Op 25 januari 2023 namen we deel aan de gezamenlijke netwerkbijeenkomst van Platform Ruimte voor Lopen en Tour de Force. Vanuit diverse expertises spraken we over de woningbouwopgave in relatie tot duurzame mobiliteit .

Met de enorme financiële impuls van € 7,5 miljard voor bereikbaarheid moet de komende jaren de woningbouw worden versneld. Het Rijk investeert hiermee voor € 780 miljoen mee in fietsen en lopen, en met de investeringen van decentrale overheden telt dit op tot meer dan 1,1 miljard euro. Dit bedrag is bedoeld om de nieuwe woningen juist met de fiets en te voet goed te ontsluiten. Dit wordt voor ons als ‘professionals actieve mobiliteit’ een mooie en stevige uitdaging.

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst bundelden we de kennis en expertises uit onze netwerken en gingen met elkaar in gesprek over de HOE-vraag. Hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe woongebieden loop- en fietsvriendelijk zijn voor bewoners en bezoekers? En hoe zorgen we voor goede loop- en fietsverbindingen tussen nieuwe woongebieden, de bestaande stad en het ommeland? Belangrijk is dan natuurlijk dat fietsen en lopen bij alle stakeholders voorop staat bij de planvorming en het ontwerpproces.

Martje Storm en Pim Moolenaar (ministerie IenW) gaven inleidingen over het Programma Woningbouw en de gewenste bereikbaarheid daarvoor. Minze Walvius (Advier) sprak over de noodzakelijke transitie voor ruimteverdeling en mobiliteit. Hannah Kandel (Rebel Group) ging in op de kansen voor fietsen en lopen bij inbreidingen en nieuwe woonwijken. Daarnaast was er vooral ruimte voor de deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan over dilemma’s, kansen en hoe verder.

Zie ook nieuwsbericht van Ruimte voor Lopen

Vergelijkbare berichten