Vanuit adviesgroep Infrastructuur en Recreatie, waar we als Fietsplatform bij zijn aangehaakt, is een brief aan Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat verstuurd. We trekken aan de bel omdat onbeveiligde overwegen in Nederland in sneltreinvaart verdwijnen zonder dat er een goed en veilig alternatief is voor recreanten en omwonenden. 

De brief is verstuurd door ANWB, Fietsersbond, NOC*NSF, Wandelnet en Fietsplatform. Ook TeVoet, vereniging van wandelaars en het Diepenveense Bewonersinitiatief Behoud Randerwandelpad hebben de brief ondertekend vanuit het gezamenlijk streven naar een veilige en aantrekkelijke recreatieve infrastructuur. We vragen de Staatssecretaris om de Tweede Kamer beter te informeren over de nadelige maatschappelijke effecten van de huidige aanpak. Ook dringen we aan op meer maatwerk en financiering door het Rijk in het vinden van oplossingen.

Verbindingen gaan verloren

Aanleiding voor de brief is het commissiedebat van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat op 9 juni aanstaande, waarin de Staatssecretaris de Commissie informeert over de stand van zaken in het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO). ProRail werkt in opdracht van IenW nog tot 2024 aan dit programma, gericht op het opheffen van alle 180 openbaar toegankelijke onbeveiligde overwegen. In de brief staat dat deze aanpak in de praktijk nog te vaak ten koste gaat van een beweegvriendelijke leefomgeving. Er staan nog ruim twintig NABO’s met een recreatief belang op de nominatie om afgesloten te worden. We zijn bang dat hierdoor veel fiets- en wandelverbindingen verloren gaan.

Kostbaar

Het vervangen van een onbeveiligde overweg door een tunnel of brug is zeer kostbaar. En zelfs het plaatsen van een beveiligingsinstallatie (AHOB) komt al snel neer op een miljoen euro. Gemeentes moeten 50% van deze kosten betalen, het Rijk betaalt de andere helft. Ankie van Dijk, directeur Wandelnet en voorzitter van de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie: “Voor veel gemeentes legt dit een enorm beslag op de begroting. Het opheffen van de NABO zonder goed alternatief lijkt dan de goedkoopste optie. Hierdoor verdwijnt er een belangrijke mogelijkheid om het spoor wandelend of fietsend te kruisen en verdwijnt een deel van de noodzakelijke fijnmazige infrastructuur.”

In de brief staan verschillende casussen waaruit blijkt dat de huidige aanpak te wensen overlaat, en recreanten en omwonenden dupeert.

Vergelijkbare berichten