Dijken worden veel gebruikt door verschillende weggebruikers zoals fietsers, wandelaars, autorijders, motorrijders en landbouwverkeer. Al deze gebruikers komen samen op de vele authentieke dijkwegen die Nederland kent. Maar hoe wordt het fietsen op de dijkwegen ervaren? ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, VVN en VeiligheidNL doen onderzoek naar de subjectieve fietsveiligheid op de Nederlandse dijken. Fietsers kunnen hun ervaringen delen door de vragenlijst in te vullen.

De Nederlandse dijken

Onze dijken zijn ideaal voor alle soorten fietsers: van dorp naar dorp voor de boodschappen, of van en naar werk of school. Recreatieve fietsers die mooie routes ontdekken met brede uitzichten op de uiterwaarden en polders, en natuurlijk sportievelingen die wielrennen. Maar ook automobilisten, wandelaars, motorrijders en landbouwverkeer zijn nadrukkelijk aanwezig. Steeds vaker horen we verontruste geluiden over deze veelal smalle en bochtige wegen met een uniek karakter. De verkeersveiligheid, leefbaarheid en recreatie komt er onder druk te staan.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een onderdeel en opmaat naar een bredere inventarisatie rondom de verkeersveiligheid op de Nederlandse dijken. De samenwerkende organisaties gaan het brede gesprek aan over het veiliger maken van dijkwegen voor fietsers en wandelaars. Ze zien gezamenlijk dat het anders moet en bieden daar een onderbouwing voor. De eerste stap is een onderzoek naar de subjectieve veiligheid op de dijken, aangevuld met objectieve data.

Vergelijkbare berichten