Samen met Fietsersbond, Wandelnet, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Actiecomité “Laat ons niet zwemmen” starten we een petitie voor behoud van de pont over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa. Wij dringen er zo bij Rijkswaterstaat, de minister en staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer op aan om de veerverbinding in stand te houden. 

Het pontje is van groot belang voor inwoners van Nieuwer ter Aa, omdat in het dorp bijna geen voorzieningen zijn. De pont wordt ook gebruikt door leerlingen die in Breukelen op school zitten en door talloze recreatieve fietsers en wandelaars.

De pont vaart sinds 1888 over het kanaal en de overtocht is gratis. Rijkswaterstaat geeft als reden voor de opheffing dat de overtocht onveilig is, maar het lijkt eerder om een bezuiniging te gaan. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat liet in antwoord op Kamervragen helaas weten de opvatting van Rijkswaterstaat te delen. Hij ziet geen probleem in het omlopen en omfietsen, en vindt dat de gemeente een eventueel alternatief als fietsbrug zelf moet betalen.

Het opheffen van de pont betekent voor velen een kilometerslange omweg via een onveilige route. Als het in stand houden van de veerverbinding op termijn geen optie is, dan vragen we om een nieuw te ontwikkelen alternatief voordat de veerverbinding uit de vaart gaat.

Veren onder druk

Veren zijn onmisbare schakels. En bovendien hebben ze een attractieve waarde. Helaas staat het mogelijk verdwijnen van het pont bij Breukelen niet op zichzelf. Zo verdween het veer over de Maasvlakte eind december 2021 met de vaart. Ook daarvoor zijn we een lobby gestart. Gelukkig biedt een nieuwe aanbesteding door gemeente Rotterdam zicht op herstel van die veerverbinding. 

Vergelijkbare berichten