“De natuur in Nederland gaat hard achteruit, terwijl een vitale natuur cruciaal is voor een leefbaar land.” Een scherpe conclusie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in haar rapport Natuurinclusief Nederland. Dit verscheen op 23 maart en bevat naast een situatieschets diverse adviezen. Eén daarvan is: zorg voor meer natuur op fiets- en loopafstand. Uiteraard juichen we dit toe. We gaan nog een stapje verder. Het is ook heel belangrijk dat bestaande natuur goed en veilig toegankelijk blijft.

Veel fietspaden zijn niet meer berekend op het veranderde gebruik van de afgelopen jaren: meer drukte, grotere snelheidsverschillen, meer ouderen. We roepen terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op om mee te werken aan de noodzakelijke kwaliteitsslag voor fietsinfra, ook in natuurgebieden. Vaak wordt dit tegengehouden vanuit het argument van conflict met natuur- en milieudoelen. Echter, goede – lees: veilige en aantrekkelijke – fietsvoorzieningen zorgen voor minder autokilometers. Daar vaart de natuur en het milieu wel bij. Net als de volksgezondheid. De grootste en mooiste sportschool is buiten!

>> Ga naar bericht Rli en download het rapport 

Vanwege de ‘afgesneden’ randen van veel fietspaden in bos/natuurgebieden kiezen fietsers uit veiligheid het midden van het pad

Vergelijkbare berichten