Een ruim 40-koppige Deense delegatie is maandag 21 maart neergestreken in Groningen voor een werkbezoek. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van Deense gemeenten, toeristische marketingorganisaties en landelijke partijen. Doel: kennis en ervaring opdoen van het Nederlandse samenhangende fietsroutenetwerk: de knooppuntroutes en de langeafstandsfietsroutes. Dit in het kader van een pilotproject voor de Deense samenwerkende kustregio’s. Folkersma Routing en Sign gaat samen met o.a. Mobycon het project realiseren.

Fietsplatform directeur Eric Nijland verzorgde samen met Jos Bosma van Routebureau Groningen een presentatie over de succesvolle Nederlandse aanpak. Deze heeft ertoe geleid dat tientallen regionale netwerken samen één nationale routestructuur zijn gaan vormen. Een netwerk waarmee fietsers onbegrensd kunnen genieten van Nederland Fietsland. Uiteraard werd ook de proef op de som genomen: de groep stapte op de fiets om het netwerk in de praktijk te ervaren.

Op 24 maart komt nog een klein deel van de delegatie op bezoek bij het Fietsplatform in Amersfoort voor een verdiepende sessie over selecteren van routes en gebruik van data.

Verschillen maar ook parellellen

Denemarken heeft voor de recreatieve fietser nu naast langeafstandsroutes een groot aantal bewegwijzerde rondritten. Een situatie zoals we eerder ook in Nederland kenden. Denemarken start in de kustregio ook met een netwerk van knooppuntroutes. Er zijn weliswaar grote verschillen – Denen fietsen heel weinig recreatief en het landelijk gebied is veel minder dooraderd met paden en wegen – maar er zijn ook parallellen met Nederland. Denemarken is zeer geïnteresseerd in de Nederlandse uniforme landelijk aanpak, kwaliteitsborging en het routegebruik.

Op initiatief van onze Deense zusterorganisatie zit het Fietsplatform samen met vertegenwoordigers uit Denemarken, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland in een werkgroep om kennis en ervaring over recreatieve routenetwerken te delen.

Vergelijkbare berichten