De werkgroep ‘herijking kwaliteitskader’ heeft twee bijeenkomsten gehad op het kantoor van Fietsplatform in Amersfoort, telkens met een mooie vertegenwoordiging van routebureaus. Bij de eerste bijeenkomst op 22 mei stond de indeling van het kader en de behandeling van de eerste drie aspecten op het programma. De belangrijkste vraag volgens John van Echtelt, projectleider Fietsplatform is: “Voor wie doen we het?”. Er was geen twijfel binnen de werkgroep: voor de fietser. Aantrekkelijk en veilig fietsen voor iedereen.

Op basis van vragen, wensen en behoeften van routebureaus haalden we binnen de aspecten ideeën voor invulling op. Er was eensgezindheid over de zeven kwaliteitsaspecten*. Deze indeling vormde ook al de basis voor onze meest recente Kwaliteitsmonitor (2022). De suggestie werd gedaan om ze in volgorde van mate van invloed te zetten. Dit nemen we uiteraard mee. Er werd uitgebreid gediscussieerd over o.a. de kwaliteit van het gekozen tracé, het sturend vermogen van het netwerk en keuzen die we hierin kunnen maken t.b.v. druktespreiding. De ondergrond van paden en wegen (verhard vs onverhard), breedte en toegankelijkheid van paden en wegen. Maar ook de aanwezigheid van informatiepanelen op knooppunten en de vrije ruimte om er te kunnen stilstaan. Al met al was het een geslaagde en informatieve eerste bijeenkomst.

Tweede bijeenkomst

Op woensdag 12 juni was de tweede bijeenkomst, met opnieuw een goede opkomst. Samen zijn we dieper in de bewegwijzeringsaspecten gedoken; daar ligt het zwaartepunt. Verder kwamen de overige vier kwaliteitsaspecten aan bod: aanvullende voorzieningen, routedata, ontsluiting/vindbaarheid en beheer en organisatie.

Vervolgstappen

Mede op basis van de input van de werkgroep gaan we een compacte publicatie voorbereiden met een geactualiseerd kwaliteitskader. Om ervoor te zorgen dat de routenetwerken blijven aansluiten bij de wensen van de gebruikers, de fietsers, gaan we een aantal specifieke kwaliteitsaspecten nog voorleggen aan een panel. Dit met name voor de uitvoering van de bewegwijzering en het plannen van de fietstochten. De planning is om in juli een concept publicatie af te ronden. Deze leggen we ter beoordeling aan alle routebureaus voor.

Vergelijkbare berichten