Om de herkenbaarheid van het merk Veluwe te verhogen, heeft de Veluwe Alliantie gewerkt aan een handboek Veluwestijl. Deze geeft in detail richtlijnen voor uitingen van de Veluwse routenetwerken & informatielocaties. Hoe deze Veluwestijl eruit ziet, is terug te vinden in een ruim 100 pagina’s tellend document. Met uitleg van kleuren tot typografie en van iconen tot logo’s. Ook formaten van panelen en borden staan omschreven. Het document vormt de samenvatting van het complete handboek dat ruim 300 pagina’s telt en letterlijk elk detail bevat.

Eenheid, kwaliteit en functionaliteit

De vastgestelde Veluwestijl moet ervoor zorgen dat alle Veluwe uitingen op elkaar aansluiten. Dus zowel de online en offline communicatie als ook de borden in het veld. Dit geeft aan alle recreanten eenzelfde ervaring bij het volgen van een route op de Veluwe.

“Een goed voorbeeld van de Veluwestijl zijn de welkomstborden die al veel Veluwse gemeente hebben geplaatst. Maar denk ook aan informatiepanelen bij Veluwse ontvangstlocaties en de bewegwijzering langs wandel-, fiets-, MTB- en ruiter- en menpaden.”

Han van den Heuvel, programmamanager Routebureau Veluwe

Het handboek helpt om bij alle netwerken hetzelfde kwaliteitsniveau in uitstraling te realiseren. En het maakt het beheer en onderhoud efficiënter. Insteek is om met een klein areaal aan materialen zoveel mogelijk te bereiken. 

“Kijkend naar kwaliteit van fietsroutenetwerken is zo’n handboek als van de Veluwe echt helpend, ook ter inspiratie voor andere regio’s. Het onderwerp sluit verder mooi aan bij de adviesnotitie ‘Kwaliteitskader fietsroutenetwerken’ waar wij nu mee bezig zijn, gericht op routekwaliteit in de breedste zin. Kernvraag daarbij: wat is er nodig om het fietsen over de routenetwerken veilig en aantrekkelijk te houden? Dat gaat daarmee verder dan de uitvoering van de bewegwijzering. Nadrukkelijk zoomen we ook in op de kwaliteit van de infrastructuur.”

Eric Nijland, directeur Fietsplatform
De volgorde van fietsroute bebording is één van de vele beschreven richtlijnen

Routebureau Veluwe geeft advies over inrichting, inkoop, plaatsing en beheer & onderhoud. Het is ook de organisatie die de daadwerkelijke uitvoering en plaatsing van bebording en panelen verzorgt.

Vergelijkbare berichten