Het bestaande netwerk fietsknooppunten van de provincie Utrecht krijgt een flinke kwaliteitsimpuls. Het Utrechtse netwerk is in 2008 aangelegd en in 2013 vernieuwd. Nu, tien jaar later, is een groot deel van de bewegwijzering verouderd en ook missen er belangrijke schakels.

“We gaan het fietsknooppuntennetwerk in de gehele provincie Utrecht reviseren en upgraden. We hebben hiervoor door Witteveen+Bos een verkenning laten uitvoeren, en de realisatie ervan gaat dit jaar van start.”

Jeroen van Noort – manager Routebureau Utrecht

Meer kilometers en knooppunten

Bureau Witteveen + Bos onderzocht de noodzakelijke en gewenste verbeteringen van het netwerk. Ze benaderden alle gemeenten, terreinbeheerders en belangenpartijen, en voerden GIS-analyses uit. Het resultaat is een vernieuwd fietsknooppuntennetwerk van 1.605 km, 160 km meer dan in de huidige situatie. Het vernieuwde netwerk telt 571 knooppunten (118 meer dan nu). Volgens planning is medio 2024 alle bewegwijzering vervangen.

Verbeterpunten

Verbinding van de toeristische overstap locaties, groene entrees en treinstations aan het netwerk maakt het straks makkelijker voor gebruikers (fiets, auto en OV) om een knooppuntroute te starten. Een ander pluspunt is een kleinere maaswijdte van het netwerk in landelijke gebieden. Ook zullen dorps- en stadscentra straks beter aangehaakt zijn. Insteek is verder om knelpunten in de infrastructuur te vermijden.

Fietser voorlopig geen hinder

Een netwerkherziening geeft altijd wat hinder voor fietsers. Oude bordjes verdwijnen, nieuwe worden geplaatst. Maar dat ongemerkt laten verlopen is lastig. Jeroen van Noort: “Voorlopig zal er voor de fietser zelf nog geen verschil zijn. Als we eenmaal wat verder zijn in de realisatie wel, want er komt dus ruim 150 km aan nieuwe fietsverbindingen bij. Hierbij worden vooral (nieuwe) woonwijken beter ontsloten en beter gebruik gemaakt van vernieuwde fietspaden, bruggen en tunnels die afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Meer input en communicatie hierover volgt later dit jaar.”

Zie ook routebureau-utrecht.nl

Vergelijkbare berichten