Actie voor het behoud van de veren, vaartijden en betaalbaarheid

PERSBERICHT – Het Gelders Verenfonds, dat via subsidies de exploitatietekorten van veerponten aanvult, raakt leeg. De provincie Gelderland wil geen financiële bijdrage meer leveren aan het fonds. Hierdoor dreigt extra prijsverhoging voor gebruikers, minder varen of zelfs verdwijnen voor tientallen ponten. Tienduizenden inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars worden hier de dupe van. De Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet luiden de noodklok en roepen de provincie Gelderland op om met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten te komen.

Petitie voor behoud van de veren

De partijen voeren een gezamenlijke actie voor het behoud van de veren, vaartijden en betaalbaarheid. Een petitie moet de provincie Gelderland op andere gedachten brengen. “Met hun handtekening laten inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars zien dat ze niet blij zijn met de ontwikkeling. De veren zijn belangrijke verbindingen om bij voorzieningen en scholen te komen, maar ook om een recreatief of sportief rondje te kunnen fietsen of wandelen. Ook zijn ze van betekenis voor de fijnmazigheid van het recreatieve netwerk. Door verdwijning ontstaan nieuwe barrières, vaak onbedoeld. Bovendien hebben de veren een hoge attractiewaarde en zorgen ze voor een typisch Nederlandse beleving”, aldus directeur Eric Nijland van het Fietsplatform. Als ondertekenaar van de petitie vraag je de provincie Gelderland om de veren in de vaart te houden. Of als het echt niet anders kan met een volwaardig alternatief op dezelfde plek te komen.

Maatschappelijk betekenis

Provincie Gelderland is een waterrijke provincie en dus is het belang van de veren groot. Dat geldt voor de duurzame economie en het toerisme, maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken. Veerponten zijn essentiële, en in de beleving plezierige schakels voor beperking van de reiskilometers naar werk en school, tijdens wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie. Tevens verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen. De gemiddelde omweg bij het verdwijnen van één veer is ruim 17 kilometer. Het alternatief bestaat uit onveiligere wegen inclusief steile hellingen. Zonder veren is de mobiliteit minder groen, kost het meer tijd en wordt fietsen en wandelen ontmoedigd.

“We verzoeken de provincie Gelderland om al het mogelijke te blijven doen om het uit de vaart halen van de veerverbindingen, tariefsverhoging of beperken van de verbinding te voorkomen. Als het op termijn in stand houden van de veerverbindingen geen optie is, dan dringen we aan op nieuw te ontwikkelen alternatieven op dezelfde plek zoals een fiets- en wandelbrug. Zolang het alternatief er niet is, moet de veerverbinding in de vaart blijven.”

Ester van Garderen – directeur Fietsersbond

#ikveeropjou

Vrijwel iedereen kan helpen te pleiten voor het in stand houden van de veren. Naast het tekenen van de petitie roepen de partijen mensen op om een lofzang over de veren te delen via social media. Dat mag in woord of beeld. Deel een mooie herinnering aan een Gelders veer of omschrijf wat de veren zo bijzonder maakt. Maak een gedicht, plaats een foto of ingesproken videoboodschap: alles mag! Tag in het bericht @provgelderland en sluit af met #ikveeropjou. Hiermee wordt het belang van de veerponten voor inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars onderschreven.

Ook het veer Gorssel-Wilp staat onder druk

Over het Gelders verenfonds
Sinds eind jaren 90 legde het Rijk de verantwoordelijkheid voor de veerponten neer bij de provincies. Hiermee werd het Gelders Verenfonds geboren. Veren met een tekort op de begroting worden onder bepaalde voorwaarden ondersteund. Oorspronkelijk werd gedacht dat de veerponten op termijn niet meer afhankelijk zouden zijn van het fonds. Dertig jaar later blijken niet alle veereigenaren hun exploitatie rendabel te krijgen. Het Verenfonds profiteerde jarenlang van rentebaten en bleef daardoor aardig op peil. Echter liepen deze de afgelopen jaren terug en de uitgaven werden groter. De bodem van het fonds komt hiermee in zicht, en zal naar verwachting eind 2023 volledig uitgeput zijn. De provincie Gelderland heeft besloten niet meer financieel bij te dragen aan het fonds.

Ga naar de petitie

Vergelijkbare berichten