Hoopvol bericht uit Gelderland. Op woensdag 14 juni hebben BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP het coalitieakkoord voor Gelderland voor de periode 2023 – 2027 gepresenteerd. Het akkoord heeft als titel ‘Gewoon doen’. Dankzij de lobby van de Veerpontencoalitie (ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet) is de volgende passage opgenomen in het Gelders coalitieakkoord:

We willen bijdragen aan het voortbestaan van de veren. Met het Verenfonds wilde de provincie de overgang maken naar de situatie dat veren zichzelf kunnen bekostigen. Dat is niet gelukt. In de toekomst moet dit anders.  We werken met gemeenten en buurprovincies aan een nieuw plan voor 2024 en verder dat we gezamenlijk dragen.

Uitvoering staat centraal en dat wil de nieuwe coalitie in verbinding met de Gelderlanders doen. “Als we samen aan de slag gaan kunnen we écht wat bereiken!” De Veerpontencoalitie is uiteraard bereid om mee te denken bij het ontwikkelen van het plan.

Coalitieakkoord Gelderland: Gewoon doen

Vergelijkbare berichten