De gebruikersgroep van de gezamenlijke Routedatabank van Fietsplatform en Wandelnet is zeer divers. Naast de voor de hand liggende gebruikers als provincies, gemeenten en beheerders van de routenetwerken maken ook waterschappen, universiteiten, RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving dankbaar gebruik van de data. Nieuwe gebruiker is een consultancybureau dat voor meerdere gemeenten in Nederland analyses uitvoert naar de begaanbaarheid van fiets- en wandelroutes tijdens weersextremen. Deze analyses doen zij o.a. door hittestress- en wateroverlastkaarten te combineren met de fiets- en wandelroutes. De actuele data uit de Routedatabank helpt hen daarbij.

Vorig jaar was er al een afnemer vanuit een hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor het maken van een fietsroutekaart maakten de onderzoekers gebruik van onze GIS-data. En wat te denken van een gemeente die de data van de fietsnetwerken gebruikte om te bepalen waar de eikenprocessierups te bestrijden, zodat fietsers hiervan geen hinder ondervinden. Of het gebruik van de data door meldkamers van politie en veiligheidsregio’s. In geval van een calamiteit in bijvoorbeeld een bos, is via een knooppuntnummer de locatie sneller te vinden.

De Routedatabank zelf raadplegen? Klik hier

Vergelijkbare berichten