In de reeks van werkbezoeken aan provincies bezocht directeur Eric Nijland op 4 oktober 2022 het Drents provinciehuis in Assen. Hij sprak daar met vertegenwoordigers van de provincie Drenthe en recreatieschap Drenthe, onder andere over de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in het landelijk gebied. Gedeputeerde Henk Brink had tijd vrijgemaakt voor een deel van het overleg. Daarbij nam hij samen met directeur Dick Dijkstra van het recreatieschap persoonlijk de 4,5 ster in ontvangst van de Kwaliteitsmonitor 2022. Ook de Top 10 met aandachtspunten voor het recreatief fietsen kreeg hij persoonlijk uitgereikt. 

Aandacht voor fietsinfrastructuur
Actuele ontwikkelingen passeerden de revue. Stilgestaan werd met name bij de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in het landelijk gebied. Deze is niet meer berekend op het huidige gebruik. Iedereen is het er over eens dat het goed is dit fietsgebruik te blijven stimuleren; het is goed voor de gezondheid (beweegnorm), goed voor het milieu en goed voor de vrijetijdseconomie. Daarvoor moeten de randvoorwaarden dan wel op orde zijn: een aantrekkelijke omgeving en een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid daarvan, met veilige en comfortabele paden en wegen. Dat wringt op steeds meer plekken. Een kwaliteitsimpuls voor het fietsen in het landelijk gebied is nodig. Daarvoor is samenwerking nodig tussen weg- en terreinbeheerders. En goodwill.

Top 10 aanbevelingen recreatief fietsen
Het Fietsplatform heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan. Zo is in de Kwaliteitsmonitor dit jaar nog nadrukkelijker de kwaliteit van de infrastructuur meegenomen. En heeft het onderwerp een belangrijke plek gekregen in de Top 10 aandachtspunten voor de provinciale statenverkiezingen die we deze zomer hebben uitgebracht. Als gedeputeerde, maar ook in zijn rol van voorzitter van Tour de Force en bestuurlijk aanspreekpunt bij het IPO voor vrijetijdseconomie is Henk Brink zeer betrokken bij het onderwerp

“Ik juich het toe dat de kwaliteit van de infrastructuur breed aandacht krijgt, zowel in Drenthe als in alle provincies.” 

Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe

4,5 ster voor Drenthe in Kwaliteitsmonitor
De uitreiking van de kwaliteitssterren vond deze zomer plaats, tijdens de netwerkmiddag op 21 juni in Barneveld. In de monitor lag dit jaar meer nadruk op infrastructuur en ontsluiting van het routeaanbod. Zaken die fietsers zwaar wegen in hun oordeel van wat aantrekkelijk en veilig is. Naast Drenthe scoorden ook Friesland, Noord-Brabant en Zeeland 4,5 van de 5 sterren. Een rapport met aanbevelingen per provincie verschijnt deze maand.

Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe (midden op de foto) juicht toe dat de kwaliteit van de infrastructuur breed aandacht krijgt, zowel in Drenthe als in alle provincies 

Vergelijkbare berichten