Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en NTFU presenteren Top 10 aanbevelingen recreatief fietsen 

Fietsen voor het plezier is in ons land immens populair. Het is – samen met wandelen – dé manier om actief te genieten van stad en land. Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. We fietsen niet alleen méér, maar dankzij de e-bike ook harder en tot op steeds hogere leeftijd. Maar het aanbod van paden en wegen is niet berekend op het toegenomen en veranderde gebruik. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Hier is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Koepelorganisatie Fietsplatform stelde daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een Top 10 voor het recreatieve fietsen op.

Geef fietsers de ruimte in het verkiezingsprogramma 

Volgend jaar maart zijn er weer Statenverkiezingen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten te stellen. De landelijke organisaties die opkomen voor de belangen van het recreatieve fietsen geven concrete handvatten in de vorm van een Top 10 met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezings­programma’s en daarna in het komende collegeakkoord.

Geef dus de fietser de ruimte. Immers: goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgaven waar we voor staan qua gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. En het is van grote waarde voor de vrijetijdseconomie. Het kost relatief weinig, maar levert maatschappelijk een veelvoud van de investeringen op.

Betere infrastructuur 

De gezamenlijke organisaties pleiten onder andere voor een upgrade van fietspaden, in balans met omgeving en natuur. “Fietspaden, daar zijn er veel van in ons fietsland, variërend van vrijliggende paden door de natuur tot – voor recreatieve tochten weinig interessante – paden naast drukke N-wegen. Belangrijk is dat die fietspaden goed uitgevoerd zijn, aansluitend op het gebruik. Waar nodig zullen paden moeten worden verbreed of een betere verharding moeten krijgen. Dat is altijd maatwerk; brede lappen asfalt of beton zijn niet altijd de oplossing”, aldus Eric Nijland, directeur Fietsplatform.

Ruimtelijke planning 

In de Top 10 is ook aandacht voor het verder ontwikkelen en toegankelijk maken van natuurgebieden en landelijk gebied. Samen met natuurorganisaties en waterschappen dient specifieke wandel- en fietsinfrastructuur tot stand te komen. Er ligt nog veel onbenut potentieel om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van natuur en landschap te verbeteren: op tal van plekken kunnen nog extra schakels worden gerealiseerd, met name langs water. Dit zorgt voor verruiming van de capaciteit van het netwerk en voor ontlasting van drukke paden en wegen.

Sturing gebruikersstromen 

Steeds vaker zorgt drukte op het fietspad voor een negatieve ervaring van een fietstocht. Er is werk aan de winkel om het fietsen leuk en veilig te houden. De belangrijkste oplossing zit hem in het op peil houden van het aanbod van paden en wegen. Volgens Arjan de Vries, directeur bij de NTFU, kan drukte beter worden gespreid door het bieden van goede alternatieven op de drukste plekken en momenten. Een van de oplossingen in de aanbevelingen is het in gesprek gaan met de gebruikersgroepen om zo tot goede alternatieve routesuggesties te komen.

Voorzieningen en organisatie & beleid 

Aanvullende voorzieningen worden hoog gewaardeerd door de fietser, zo blijkt uit onderzoek. Belangrijk is een goede spreiding van voorzieningen als bankjes, waterpunten, oplaadpunten en openbare toiletten. Verder is er in de Top 10 aandacht voor integraal beleid. Dit voorkomtschotten tussen recreatief, sportief en utilitair fietsen, en tussen beleidssectoren en gebieden.

Om het recreatief fietsen ook in de toekomst veilig en prettig te houden is er nu actie nodig. De volledige Top 10 recreatief fietsen met aanbevelingen op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen is hier te downloaden en hieronder te bekijken.

Vergelijkbare berichten