De ruimte voor recreatie staat in heel Nederland onder druk. Uit onderzoek dat de ANWB liet uitvoeren blijkt dat de groene ruimte per inwoner sinds 1900 met 80% is verminderd. Deze situatie zal in de toekomst nog nijpender worden als gevolg van de groeiende bevolking en toename van het toerisme. Tijdens ons symposium ‘Het recreatieve fietslandschap in 2030’ op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag deelde Tinco Lycklama à Nijeholt (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) al de eerste resultaten van het onderzoek in opdracht van de ANWB.

Behoefte aan groene ruimte neemt toe

De behoefte naar groene ruimte neemt alleen maar toe: mensen willen genieten van buiten, door in de natuur te fietsen of wandelen. En hoewel het thema ruimte heel actueel is, ontbreekt recreatie hierin structureel. Om de hoeveelheid groen op peil te houden moet er tot 2030 ongeveer 27.000 hectare bij komen en is er tot 2050 zelfs zo’n 63.000 hectare extra nodig. Recreatieve ruimte is van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid en voor de leefbaarheid van Nederland. De ANWB vindt dat provincies en gemeenten recreatief groen daarom structureel moet opnemen in hun beleidsplannen. 

De groene ruimte per inwoner is 80% afgenomen in de afgelopen eeuw, om deze achteruitgang te compenseren is er aan hectare ongeveer Terschelling nodig.

Tinco Lycklama à Nijeholt, Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd

Belang recreatief fietsen

Het Fietsplatform onderschrijft het belang van voldoende toegankelijke natuur en landschap dichtbij huis. In onze onlangs gepresenteerde actieagenda is het beschikken, beschermen én beleven van de groene ruimte om te fietsen opgenomen als specifiek actiepunt. Met name in verstedelijkte regio’s is het een groot punt van zorg. De kwaliteit van de leefomgeving komt hiermee in het geding. En die van de beweegruimte.

Het is zaak om te zorgen voor meer en beter aanbod aan natuur en landschap, dichtbij huis en goed bereikbaar en toegankelijk voor fietsers. Dit helpt ook om drukte te spreiden.

Marina van Dijk, Fietsplatform

Recreatie en toerisme onvoldoende geborgd in plannen

Provincies staan de komende periode voor grote ruimtelijke opgaven, zoals woningbouw, infrastructuur en landbouw. De ANWB constateert dat recreatie en toerisme in de plannen onvoldoende aan bod komen. 

Vergelijkbare berichten