Goed nieuws voor fietsers en wandelaars. Vandaag lieten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht in een brief weten dat er overeenstemming is bereikt over de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen. 

“Ik ben blij dat we het met elkaar eens zijn geworden over een fietsbrug tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen. Dat biedt voor de toekomst perspectief voor de mensen die nu afhankelijk zijn van de pont.”

Minister Harbers, ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Pont voorlopig in de vaart tot realisatie fietsbrug

De realisatie van een dergelijke brug vergt echter een aantal jaar. Eerder drongen we samen met Fietsersbond, Wandelnet, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Actiecomité “Laat ons niet zwemmen” aan op het in stand houden van het veer tot er een structurele oplossing is. Provincie en gemeente hebben zich vervolgens met succes hard gemaakt voor het voorlopige behoud van de pont. Onderzoeksinstituut MARIN gaat kijken naar mogelijke aanvullende maatregelen om de pont zo lang mogelijk veilig in de vaart te houden.

Structurele oplossing

De partijen zijn het eens dat de structurele oplossing een fietsbrug moet zijn. Het Rijk draagt maximaal € 20 miljoen bij aan de fietsbrug, de provincie en de gemeente zijn verantwoordelijk voor de overige kosten en eventuele overschrijdingen. Er zal nog onderzoek gedaan moeten worden om te bepalen hoe de brug er precies uit zal gaan zien, wanneer de aanleg start en wanneer de brug gereed is. 

“Met de toekomstige fietsbrug wordt de fijnmazigheid van het (recreatieve) fiets- en wandelnetwerk in de regio beschermd. Een mooi resultaat voor alle betrokken partijen, maar vooral voor de fietser en wandelaar die zijn rondje kan blijven maken.”

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

6.400 handtekeningen

Op dinsdag 28 juni hebben Actiecomité “Laat ons niet zwemmen”, Fietsersbond, Te Voet, Vrienden van de Voetveren, Wandelnet en Fietsplatform de petitie ‘De pont bij Nieuwer ter Aa moet blijven’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Eerder dit jaar besloot Rijkswaterstaat om het fiets en voetveer over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nieuwer ter Aa in augustus 2022 uit de vaart te nemen.

“Het zag er destijds niet naar uit dat dit de uitkomst zou zijn. Met dank aan de ruim 6.400 mensen die de petitie ondertekenden en de inzet van de Tweede Kamer kunnen we dit goede nieuws vieren.”

Wim Bot, public affairs Fietsersbond

Lees hier het persbericht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht.

Vergelijkbare berichten