Wat ruim 10 jaar geleden is voorkomen dankzij de massaal gesteunde actie van de Fietsersbond, dreigt nu alsnog te gebeuren. PWN is voornemens om het noordelijke fietspad naar strandopgang Kattendel op te heffen. Hiermee verdwijnt een prachtig duinfietspad en wordt natuurstrand Kattendel – uitsluitend bereikbaar met de fiets – onbereikbaar. Fietsersbond en Fietsplatform willen dat ‘rondje Kattendel’ behouden blijft.

De stuivende duinen zijn prachtig, maar we willen er wel graag overheen. Dat kan eenvoudig door ‘kluunmatten’ over de verstuiving te leggen

René Rood, Fietsersbond Haarlem

In 2012 zijn 5 windsleuven gegraven om duinverstuiving mogelijk te maken. PWN heeft het achterliggende fietspad een paar keer opgehoogd. Na de uitzonderlijk krachtige stormen eind 2021 liet PWN het er opeens bij zitten. Fietsers moeten nu Kattendel bereiken via Parnassia, een flinke omweg over een druk pad met ook veel wandelaars. Je kunt alleen maar heen en weer fietsen, het ‘rondje Kattendel’ gaat verloren.

Het rondje Kattendel

Vooral fietsers uit Bloemendaal en Haarlem maken veelvuldig gebruik van de fietsroute naar Kattendel om het rustige strand te bezoeken. In de brede duinstrook tussen IJmuiden en Langevelderslag zijn er al zo weinig fietsmogelijkheden.

Op veel meer plaatsen zullen stuifduinen de ruimte krijgen met verzanding van belangrijke recreatieve fietspaden als gevolg. De belangen van recreatie en bijbehorende netwerken worden hier onvoldoende meegenomen. Bij Bergen aan Zee zien we dit op het tracé van de LF Kustroute al gebeuren. De bestaande recreatieve fietsinfrastructuur wordt onvoldoende geborgd, de fijnmazigheid komt hiermee in het geding.

Marina van Dijk, belangen en beleidsbeïnvloeding

Opheffen van het fietspad is niet nodig

Ruim tien jaar geleden wilde PWN het fietspad ook al opheffen. Na protesten paste PWN het verstuivingsplan aan zodat het fietspad kon blijven liggen. Vervolgens is het stuiven uitbundiger uitgepakt dan was verwacht. Na storm Eunice eind 2021 liet PWN het hele fietspad vanaf Parnassia langs de vijf sleuven tot aan de noordelijke bocht onder het zand liggen. René Rood: “Fietsers kunnen meebewegen met het zand. Even afstappen is niet erg om over het stuifduin te klimmen. Door verplaatsbare lichte “kluunmatten” aan te leggen kan het fietspad in stand worden gehouden.”

Publieksactie: briefkaarten en petitie

Op zondag 14 mei wordt er bij strandafslag Kattendel een actie georganiseerd. Momenteel loopt er al een actie met briefkaarten; iedereen die het voorstel steunt om de noordelijke toegang tot strandslag Kattendel begaan te houden voor fietsers wordt gevraagd zijn naam en handtekening te zetten op de kant-en-klare ansichtkaart gericht aan PWN directeur Paulien Pistor. De kaarten zijn lokaal verkrijgbaar via de Fietsersbond afdeling Haarlem. Ook is er een petitie tegen de verzanding van fietspaden in Noord-Holland.

Vergelijkbare berichten