Op 20 april waren we bij de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst van Tour de Force. De bijeenkomst was informatief en meteen ook een eerste kennismaking met Peter Meij, de nieuwe voorzitter van Tour de Force.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Programmamanager Ronald de Haas praatte ons bij over de laatste ontwikkelingen rondom Tour de Force. Vanaf 2023 verschuift de focus van ‘pionieren naar doen’. In die lijn wordt het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) door de regio’s en het Rijk vertaald naar een meerjarige Uitvoeringsagenda. Ook gaat Tour de Force zich in lijn met het NTF meer richten op de bredere voordelen van fiets in andere maatschappelijke opgaven. Ploegleiders van Tour de Force gaven een korte update over hun thema. Tot slot van het plenaire gedeelte gaf Jaco Pieper van het ministerie van I&W een sneak preview van de nieuwe landelijke fietscampagne die binnenkort gelanceerd wordt.

Samenwerken aan een mooier en veiliger fietslandschap

Na het plenaire gedeelte was er ruim tijd om elkaar te ontmoeten, spreken en te netwerken. Vanuit alle hoeken van de fietswereld waren geïnteresseerden aanwezig die samen werken aan een mooier en veiliger fietslandschap. Oude bekenden praatten bij, nieuwe gezichten maakten kennis en onder het genot van een hapje en drankje zijn interessante, gezellige en leuke gesprekken gevoerd. En dat alles in de inspirerende ruimte in De Fietser in Ede.

In het najaar organiseert Tour de Force opnieuw een netwerkbijeenkomst.

Vergelijkbare berichten