Een tweede elektrische pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid is hard nodig. Afgelopen jaar werd het bestaande veer uit de vaart gehaald. Dit leidde tot grote verkeers- en bereikbaarheidsproblemen, met overvolle ponten en vertragingen als gevolg. Een grote aderlating voor de regio. Veel mensen zijn aangewezen op de pont over het Noordzeekanaal. De internationale LF Kustroute (EuroVelo 12), LF Ronde van Nederland, Nederlandse Kustpad en de fiets- en wandelnetwerken maken gebruik van de pont. De pont is tevens onderdeel van het netwerk van doorfietsroutes in Noord-Holland.

Meer financiële steun nodig

De bijdrage van de provincie is een belangrijke stap in de aanschaf van de tweede veerpont, er is echter nog wel financiële steun nodig van het rijk en andere instanties. Met de investering benadrukt de provincie het belang de urgentie van het veer. Ze hoopt hiermee steun te verkrijgen van andere belangrijke betrokkenen zoals het Rijk, pontfabrikant Holland Shipyard Group (HSG), de gemeente Amsterdam, en het GVB, dat verantwoordelijk is voor het bedienen van de pont. Voor de provincie is het belangrijk dat fietsers en voetgangers het kanaal soepel kunnen oversteken.

We zijn blij dat de provincie het belang van de pont onderschrijft door een substantiële bijdrage te leveren. Het is nu aan de andere betrokken partijen om snel te volgen. Om de nieuwe pont in 2024 te kunnen bouwen is namelijk haast geboden, een besluit is dit jaar nog nodig.

Marina van Dijk, Fietsplatform

Landelijke Veerpontencoalitie

De Veerpontencoalitie (VPC) is een samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet. VPC ziet kansen voor het landelijk versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. Ponten maken wandel- en fietsroutes aantrekkelijker en bevorderen bewegen door jong en oud. Goed voor de gezondheid, maatschappelijke deelname en lokale economie. De afstand tussen woning en bestemming wordt verkleind en daarmee meer autoverkeer voorkomen. Een reeks ponten verbindt gemeenschappen en maakt meer voorzieningen mogelijk; dit zorgt voor leefbare en aantrekkelijke gebieden. Geconstateerde kwetsbaarheden in het huidige stelsel kunnen opgelost worden door middel van een logische verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies, gemeenten en exploitanten, inclusief de daarvoor benodigde wetgeving. De VPC zet zich hiervoor in. Met de gezamenlijke lobby dragen we bij aan een duurzaam verenbestand.

Vergelijkbare berichten