Om het bedreigde fiets en voetveer tussen Breukelen en Nieuwer Ter Aar te behouden startten we eerder met Actiecomité ‘Laat ons niet zwemmen’, Fietsersbond, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Wandelnet een petitie. Op 2 juni verzonden we aanvullend nog een open brief aan Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin roepen we de minister nogmaals op om het veer niet op te heffen, of te zorgen voor een goed alternatief. De petitie tegen de opheffing is inmiddels al ruim 5500 keer ondertekend.

In de brief gaan we in op de argumenten voor opheffing die de minister onlangs gaf in zijn antwoord op Kamervragen. Zo is het argument dat meer drukte op het Amsterdam-Rijnkanaal een hoger ongevalsrisico met zich meebrengt achterhaald door modernere schepen en nieuwe technieken. Daarnaast laat de minister zich tot nu toe alleen leiden door de veiligheid op het kanaal. Voor voetgangers en fietsers is de route aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal onveiliger dan een overtocht met de veerpont.

De petitie staat nog open voor ondertekening en zal naar verwachting eind juni worden aangeboden.

Vergelijkbare berichten