In Zuid-Limburg start in de herfst de aanleg van de Leisure Lane, een toeristisch pad van 34 kilometer tussen Simpelveld en Schinnen. Het recreatieve pad krijgt een breedte van 3 meter en omzoming door botanische bermen. Insteek is dat het meer een attractie wordt dan een ‘gewoon’ fiets- en wandelpad. Als fietser ervaar je de natuur en cultuur in Parkstad. Op zeven plekken komen hiervoor verwijzingen naar markante punten uit de geschiedenis van Parkstad. Van Romeinse tijd tot de mijnen, van delfstofwinning tot recreatie en groene parken. Het pad is herkenbaar door een speciaal ontwikkeld gekleurd asfaltmengsel. De bermen, naar een ontwerp van Piet Oudolf, versterken de herkenbaarheid.  

De Leisure Lane verbindt de verschillende gebieden in Parkstad. Ook vormt het straks de schakel tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische Kolenspoor. Het is de bedoeling om de Leisure Lane onderdeel te laten uitmaken van het regionale fiets- en wandelroutenetwerk.

De gedachte achter de route is versterking van de (toeristische) economie, en van de herkenbaarheid en identiteit van de regio.

Zie ook www.leisurelaneparkstad.nl.

Vergelijkbare berichten