Per 1 april 2023 zijn Routebureau Zeeland en wandelnetwerk Zeeland samengevoegd tot Routenetwerk Zeeland. Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) voert voortaan het beheer en onderhoud van de routes uit. Routebureau Zeeland deed dit afgelopen twee jaar voor de diverse fietsroutestructuren in Zeeland omdat de VVV was opgeheven. Dit gebeurde onder de vlag van de Provincie Zeeland.

Routenetwerk Zeeland als nieuwe naam

Na onderzoek is gekozen voor een nieuwe, definitieve plek voor het gehele cluster beheer en onderhoud. Dat is SLZ dus gaan doen per 1 april. Omdat er sprake is van een verbreding van het aantal routestructuren en een gezamenlijke aanpak met het wandelnetwerk Zeeland, is ook de naam gewijzigd van Routebureau Zeeland naar Routenetwerk Zeeland. Dat Routenetwerk behelst dan zowel de fiets- als wandelroutes in Zeeland. De Provincie en alle 13 Zeeuwse gemeenten dragen bij aan het beheer en onderhoud van de routes.

Aanjager productontwikkeling

Voor wat betreft de productontwikkeling gaan de provincie en gemeenten gezamenlijk een aanjager aanstellen. Deze aanjager wordt vooralsnog gehuisvest bij de provincie. SLZ heeft hierin geen directe taak. Uiteraard gaan de aanjager en SLZ wel nauw met elkaar samenwerken.

Vergelijkbare berichten