Voor stroomlijning van de fietsroutedata in de landelijke Routedatabank hebben we dit jaar met een pilotgroep van route(data)beheerders meerdere werkgroepsessies gehad. Veel aandacht ging uit naar het uniformeren van aangeleverde data. In de laatste, derde sessie van 27 september lag de focus op het presenteren van de pilotresultaten.

We kijken terug op een geslaagde pilot. Door gebruik te maken van een netwerktool – een specifiek ICT-product van Irias – kunnen we een grote verbeterslag maken wat betreft de fietsroutedata: actueler, hogere kwaliteit en efficiënter. Collega-organisatie Wandelnet heeft eerder met Irias deze tool ontwikkeld en werkt er al mee. De netwerktool is geschikt bevonden voor het automatisch controleren en corrigeren van de door regio’s aangeleverde data. Na implementatie volstaat een kwaliteitscontrole door het Fietsplatform en het corrigeren van het beperkt aantal fouten.

Positief en waardevol dat we de pilot met een mooi resultaat én een heldere conclusie hebben kunnen afsluiten. We bedanken de deelnemers van de werksessies voor de waardevolle input en feedback.

John van Echtelt, projectleider

Nu de pilot is afgerond is de volgende stap het opstellen van een business case en een projectplan. Deze zijn gericht op het verkrijgen van aanvullende financiering voor het verbeteren van de fietsroutedata-import. We baseren ons hierbij op de input en resultaten uit de werksessies, op gesprekken met afnemers en op andere ontwikkelingen op het gebied van ICT en fietsroutedata.

Vergelijkbare berichten